Πέμπτη, 19 Απριλίου 2018
Η Ελλάδα στη Νορβηγία arrow Νέα της Πρεσβείαςarrow Περί εισαγωγής στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας μας, αποφοίτων Ελλήνων εξωτερικού για το έτος 2017

Περί εισαγωγής στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας μας, αποφοίτων Ελλήνων εξωτερικού για το έτος 2017

Τρίτη, 21 Μάρτιος 2017

Μπορείτε να κατεβάσετε εδώ την υπ’ αρ. Φ.151/220830/Α5/23.12.2016 Υπουργική Απόφαση, (ΦΕΚ 4515/30.12.2016), η οποία αναφέρεται στα Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού και τα Επιστημονικά Πεδία Πρόσβασης για τις ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις Ελλήνων Εξωτερικού έτους 2017.

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση