Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2018
Η Ελλάδα στη Νορβηγία arrow Νέα της Πρεσβείαςarrow Προκήρυξη διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών για τις Στρατιωτικές Σχολές ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

Προκήρυξη διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών για τις Στρατιωτικές Σχολές ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

Τρίτη, 16 Μάιος 2017

Προωθούμε υποβολή δικαιολογητικών για την συμμετοχή υποψηφίων Ελλήνων του Εξωτερικού.

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ: (www.geetha.mil.gr), η με αριθ. πρωτ. Φ.337.1/51/498660/Σ.2223/2-5-2017 (ΑΔΑ: 6ΓΕΥ6-ΖΛΠ) εγκύκλιος (αρ. 14) προκήρυξης [σύνδεσμος στο επισυναπτόμενο] διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών για το 1ο έτος των ΑΣΕΙ & ΑΣΣΥ καθώς και οι διευκρινιστικές οδηγίες της εγκυκλίου προκήρυξης διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018.

Επισημαίνουμε ότι οι Έλληνες του Εξωτερικού και τα τέκνα Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό που θέλουν να είναι υποψήφιοι για τις στρατιωτικές σχολές θα πρέπει σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη να υποβάλλουν το αργότερο μέχρι τις 25/7/2017 (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου) μια σειρά δικαιολογητικών στη ΔΑΕ/Β1, η οποία είναι υπεύθυνη για τις περαιτέρω ενέργειες.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν απευθείας στα τηλέφωνα των Σχολών που αναφέρονται στην προκήρυξη.

Προκήρυξη

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση