Σάββατο, 24 Μαρτίου 2018
Η Ελλάδα στη Νορβηγία arrow Νέα της Πρεσβείαςarrow Προθεσμία εγγραφής στις Σχολές επιτυχίας εισαγομένων στις Σχολές,Τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικής κατηγορίας των Αλλοδαπών–Αλλογενών και αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών Ε.Ε

Προθεσμία εγγραφής στις Σχολές επιτυχίας εισαγομένων στις Σχολές,Τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικής κατηγορίας των Αλλοδαπών–Αλλογενών και αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών Ε.Ε

Δευτέρα, 19 Σεπτέμβριος 2016

Προθεσμία εγγραφής στις Σχολές επιτυχίας των εισαγομένων στις Σχολές, Τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ειδικής κατηγορίας των Αλλοδαπών – Αλλογενών και των αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Μπορείτε να κατεβάσετε εδώ την σχετική απόφαση.

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση