Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018

Υποβολή Δηλώσεων Ν. 2308/1995

Τετάρτη, 01 Φεβρουάριος 2017

Περιεχόμενο: Μπορείτε να κατεβάσετε εδώ και εδώ σχετική ενημέρωση της εταιρείας Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε. που αφορά σε υποβολή δηλώσεων του Ν.2308/1995 έως τις 18 Απριλίου τ.ε. για τους κατοίκους εσωτερικού και έως τις 17 Ιουλίου τ.ε. για τους κατοίκους εξωτερικού και έως τις 17 Ιουλίου τ.ε. για τους κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο.

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση