Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2018
Η Ελλάδα στη Νορβηγία arrow Λοιπές Υπηρεσίεςarrow Εισαγωγές τροφίμων και αλκοολούχων ποτών σε Νορβηγία

Εισαγωγές τροφίμων και αλκοολούχων ποτών σε Νορβηγία

Σας προτείνουμε να έλθετε σε επαφή με το Εμπορικό Επιμελητήριο της Νορβηγίας και να ζητήσετε οποιαδήποτε συνεργασία επιθυμείτε με ανάλογη Νορβηγική εταιρεία στην ιστοσελίδα www.nortrade.com

Μπορείτε να αναζητήσετε εταιρείες που σας ενδιαφέρουν βάσει λέξεων/κλειδιά ή τομέα ενδιαφέροντος.
Δ/νση: Dronningens gate 3
0152 Oslo, Norway
Τηλ: 0047-21627800
Email:

Σημειώστε ότι τα αγροτικά νωπά και μεταποιημένα αγροτικά προϊόντα εξαιρούνται των ρυθμίσεων του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και των κανόνων Ε.Ε., δηλαδή ισχύουν δασμοί και τέλη εισαγωγής σε αντίθεση με τις χώρες μέλη ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αγροτικά προϊόντα, παρακαλώ αναζητήστε στοιχεία στην ιστοσελίδα του αντίστοιχου φορέα της Νορβηγίας Norwegian Agricultural Authority - https://www.slf.dep.no/no/en
Επικοινωνία: https://www.slf.dep.no/en/about-naa/contact-us

Οργανισμός: Mattilsynet (Norwegian Food Safety Authority)
Τηλέφωνο: 0047-22400000
Διεύθυνση Ταχυδρομείου: Mattilsynet, Hovedkontoret, Felles postmottak, Postboks 383, 2381, Brumunddal
Ηλ. Ταχυδρομείο:
Δικτυακός Ιστότοπος: www.mattilsynet.no, www.mattilsynet.no/language/english/cosmetics/import_of_cosmetics_to_norway/
Φαξ: 0047-23216801

Αλκοολούχα / Οίνος
Η λιανική αγορά οίνου και γενικά οινοπνευματωδών προϊόντων στην Νορβηγία ευρίσκεται υπό τον έλεγχο του κράτους καθώς αυτά πωλούνται μέσω του Κρατικού Μονοπωλίου VINMONOPOLET AS. (www.vinmonopolet.no)
Τηλ: 0047-22015000
Φαξ: 0047-22015190
E-mail:

Η επίσημη ιστοσελίδα για τα τελωνεία της Νορβηγίας (και τους κανόνες εισαγωγής) είναι http://www.toll.no [Υπάρχει αγγλική Έκδοση]

Η επίσημη ιστοσελίδα για τα στατιστικά στοιχεία εισαγωγών είναι Statistisk sentralbyra (http://www.ssb.no) [Υπάρχει αγγλική έκδοση]

Σημειώστε ότι το περιεχόμενο του συγκεκριμένου μηνύματος είναι πληροφοριακό και δεν αποτελεί υπόδειξη συνεργασίας.

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση