Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου 2018
Η Ελλάδα στη Νορβηγία arrow Λοιπές Υπηρεσίεςarrow Μεταφράσεις – μεταφραστές

Μεταφράσεις – μεταφραστές

Το Προξενικό Γραφείο της Ελλάδος στο Όσλο δεν διαθέτει επίσημο μεταφραστή/διερμηνέα.

Επίσημες μεταφράσεις/διερμηνείες διενεργούνται από επίσημους μεταφραστές  νορβηγικού κράτους (για κατάλογο με στοιχεία επικοινωνίας μεταφραστών πατήστε εδώ).

Επικύρωση μεταφράσεων

Για  επικύρωση μεταφρασμένου εγγράφου, υποβάλλεται πάντα και το ξενόγλωσσο πρωτότυπο, επικυρωμένο με  Σφραγίδα της Χάγης (Apostille) από τις αρμόδιες νορβηγικές αρχές με συνημμένη την μετάφραση με σφραγίδα και υπογραφή ενός εκ των επισήμων μεταφραστών. (βλ. επισυναπτόμενο κατάλογο).

Σημείωση: Το Προξενικό Γραφείο δύναται να επικυρώσει μόνο τις μεταφράσεις που έγιναν από επίσημο μεταφραστή  οποίου υπάρχει δείγμα υπογραφής.

Τελευταία ενημέρωση Πέμπτη, 26 Μάιος 2016
Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση