Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2018
Η Ελλάδα στη Νορβηγία arrow Θεωρήσεις Εισόδουarrow Νέος Κανονισμός υπ’ αριθμ. 610/2013 της ΕΕ που τροποποιεί τον Κώδικα Συνόρων Σένγκεν

Νέος Κανονισμός υπ’ αριθμ. 610/2013 της ΕΕ που τροποποιεί τον Κώδικα Συνόρων Σένγκεν

Σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου στον χώρο Schengen, υπήκοοι τρίτων χωρών θα πρέπει πλέον να διαθέτουν έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο ή έγγραφο που δίνει το δικαίωμα στον κάτοχο για διέλευση των συνόρων (ακόμα και αν δεν υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης) και πληροί τους ακόλουθους περιορισμούς.

1) Ισχύει τουλάχιστον επί τρεις μήνες μετά την προβλεπόμενη ημερομηνία αναχώρησης από την επικράτεια των κρατών μελών. Σε αιτιολογημένη επείγουσα περίσταση, η υποχρέωση αυτή δύναται να αίρεται.

2) Εκδόθηκε εντός της προηγούμενης δεκαετίας

Η διάρκεια διαμονής στον ενιαίο χώρο Schengen θα είναι πλέον 90 ημέρες εντός οιουδήποτε διαστήματος 180 ημερών.

Αναφερόμενοι σε οποιαδήποτε περίοδο 180 ημερών εννοούμε μια κυλιόμενη περίοδο αναφοράς 180 ημερών, ανατρέχοντας προς τα πίσω για κάθε ημέρα παραμονής, εκκινώντας είτε από την είσοδο, είτε από την ημέρα ελέγχου (συνοριακά σημεία),εντός της τελευταίας περιόδου 180 ημερών.

Ως ημερομηνία εισόδου λογίζεται η πρώτη ημέρα παραμονής στην επικράτεια των κρατών μελών και ως ημερομηνία εξόδου λογίζεται η τελευταία ημέρα παραμονής στην επικράτεια των κρατών μελών. Περίοδοι παραμονής που επιτρέπονται βάσει άδειας διαμονής ή θεώρησης παραμονής μακράς διαρκείας δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό της διάρκειας παραμονής στην επικράτεια των κρατών μελών.

Μέχρι 17.10, ο υπολογισμός της επιτρεπόμενης διάρκειας παραμονής μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα http://www.udi.no/Norwegian-Directorate-of-Immigration/Visumkalkulator/

Από τις 18.10 μπορεί να αναζητηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/

Για να αναζητήσετε το νέο λογισμικό (εφαρμογή) για τον υπολογισμό της επιτρεπόμενης διάρκειας παραμονής μπορείτε να επισκεφτείτε την ακριβής διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πιο συγκεκριμένα πατήστε εδώ [Σύνδεσμος στο http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/border-crossing/index_en.htm]

Υπενθυμίζεται ότι η παραμονή στην Βουλγαρία, στην Κροατία, στην Ιρλανδία, στην Κύπρο, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ρουμανία δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν, καθώς οι προαναφερθείσες χώρες δεν μετέχουν (ακόμα) στην ενισχυμένη συνεργασία Schengen. Η παραμονή στην Ισλανδία, στην Νορβηγία, στην Ελβετία και στο Λιχτενστάιν, θα πρέπει να προσμετρηθεί όταν υπολογίζεται η διάρκεια παραμονής στον χώρο Schengen.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Τελευταία ενημέρωση Παρασκευή, 08 Νοέμβριος 2013
Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση