Σάββατο, 21 Απριλίου 2018
Η Ελλάδα στη Δημοκρατία της Κορέας arrow Νέα της Πρεσβείαςarrow Νέες ανακοινώσεις της εταιρείας ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. περί επέκτασης της συλλογής δηλώσεων κτηματογράφησης και περί ανάρτησης κτηματογράφησης σε περισσότερους Δήμους

Νέες ανακοινώσεις της εταιρείας ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. περί επέκτασης της συλλογής δηλώσεων κτηματογράφησης και περί ανάρτησης κτηματογράφησης σε περισσότερους Δήμους

Παρασκευή, 21 Αύγουστος 2015

Νέες ανακοινώσεις της εταιρείας ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. περί επέκτασης της συλλογής δηλώσεων κτηματογράφησης
και περί ανάρτησης κτηματογράφησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε ανατρέξτε στον παρακάτω σύνδεσμο για να ελέγξετε τους Δήμους κτηματογράφησης και τις σχετικές προθεσμίες για κατοίκους εσωτερικού και εξωτερικού:
http://www.ktimatologio.gr/Pages/Default.aspx

Επισημαίνεται ότι η υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική, αλλιώς επέρχονται οι κατά το νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις. 

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση