Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018
Η Ελλάδα στη Δημοκρατία της Κορέας arrow Νέα της Πρεσβείαςarrow Προκήρυξη θέσης υπαλλήλου Διοικητικής Υποστήριξης στο Γραφείο Οικονομικών, Εμπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στη Σεούλ.

Προκήρυξη θέσης υπαλλήλου Διοικητικής Υποστήριξης στο Γραφείο Οικονομικών, Εμπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στη Σεούλ.

Τρίτη, 12 Σεπτέμβριος 2017

Προκηρύσσεται θέση υπαλλήλου Διοικητικής Υποστήριξης στο Γραφείο Οικονομικών, Εμπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στη Σεούλ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (2 έτη).

Στη διαδικασία επιλογής γίνονται υποψήφιοι οι πολίτες  που  διαμένουν  στη Ν. Κορέα, και θα πρέπει να έχουν τα κάτωθι προσόντα:

Να κατέχουν άριστα την κορεατική και σε πολύ καλό επίπεδο την αγγλική και την ελληνική γλώσσα.

Να έχουν καλή γνώση χρήσης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Να έχουν ηλικία από 18 έως 60 ετών.

Η διενέργεια επιλογής των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί, από Τριμελή Επιτροπή, στην Ελληνική Πρεσβεία στη Σεούλ, την Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου τ.ε.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στην Ελληνική Πρεσβεία στη Σεούλ μέχρι και την Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου τ.ε.  από 10πμ έως 1μμ.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1. Κορεατική ταυτότητα/ Διαβατήριο εν ισχύ.

2. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.

3. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών και γλώσσας.

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση