Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018

Πληρεξούσια

Ο Εντολέας θα πρέπει να διαθέτει την αντίστοιχη νομική ικανότητα: π.χ. θα πρέπει να είναι πνευματικά υγιής και ενήλικος (άνω των 18 ετών). Για την σύνταξη του πληρεξουσίου απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία του εντολέως ενώπιον του Προξενικού υπάλληλου και η προσκόμιση εγγράφων που αποδεικνύουν την ταυτότητά του (επώνυμο, όνομα, τοποθεσία και ημερομηνία γέννησης, πατρώνυμο, μητρώνυμο).

Επίσης κατά τη σύνταξη και υπογραφή του πληρεξουσίου απαιτείται το πλήρες όνομα (περιλαμβανομένων και του πατρωνύμου και του μητρωνύμου) του εντολοδόχου το οποίο θα αναφέρεται στο πληρεξούσιο.

Το σχέδιο του πληρεξουσίου το οποίο θα συντάσσεται από συμβολαιογράφο ή δικηγόρο στην Ελλάδα, θα πρέπει να κατατίθεται στο Προξενικό Γραφείο σε ηλεκτρονική μορφή (CD, USB) ή να αποστέλλεται ηλεκτρονικώς σε μορφή word.

Για όσους δεν διαβάζουν ή δε γράφουν ελληνικά (ακόμη και αν μπορούν να μιλήσουν και να αντιληφθούν την ελληνική) απαιτείται η συνδρομή μεταφραστή επιλογής του Εντολέα, ο οποίος θα συνυπογράψει το πληρεξούσιο.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά Έγγραφα

1. Έγκυρο διαβατήριο

2. Τα ακριβή στοιχεία του εντολοδόχου (επωνύμο, όνομα, πατρώνυμο του πατρωνύμου, μητρώνυμο, επαγγελματική κατάσταση, διεύθυνση διαμονής).

3. Ακριβή περιγραφή των αρμοδιοτήτων του εντολοδόχου.

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα "Π.Δ. 16/31.01.2014"  ισχύει από 1 Μαρτίου 2014 νέα διατίμηση των προξενικών πράξεων οποίες πραγματοποιούνται από τα Προξενεία και Προξενικά Γραφεία της Ελλάδος σε όλο τον κόσμο.

Το αντίτιμο του πληρεξουσίου εξαρτάται από την έκταση του εγγράφου:

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΚΟΣΤΟΣ
2 σελίδες €50 2 σελίδες €10 2 σελίδες €60
4 σελίδες €100 4 σελίδες €20 4 σελίδες €120
6 σελίδες €150 6 σελίδες €30 6 σελίδες €180
8 σελίδες €200 8 σελίδες €40 8 σελίδες €240

Σημειώνουμε ότι όλες οι τιμές που αναφέρονται στην ιστοσελίδα είναι σε Eυρώ. Η ισοτιμία αλλάζει μία φορά τον μήνα και ισχύει για τον μήνα αυτό.

Το αντίτιμο καταβάλλεται σε γουόν Νοτίου Κορέας.

Σημειώνουμε ότι δεχόμαστε μόνο μετρητά στο επιτόπιο νόμισμα.

Τελευταία ενημέρωση Δευτέρα, 18 Δεκέμβριος 2017
Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση