Κυριακή, 18 Φεβρουαρίου 2018

Στρατολογικά

Βάσει της ελληνικής νομοθεσίας, αναβάλλεται η κατάταξη στις ένοπλες δυνάμεις όσων έχουν την ιδιότητα μονίμου κατοίκου εξωτερικού. Αρμόδιες για την πιστοποίηση της ιδιότητας του Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού των αρρένων Eλλήνων πολιτών που κατοικούν εντός της περιφέρειάς τους είναι οι Προξενικές Αρχές.

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις αναφορικά με τις διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Σώματος Στρατολογικού – Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων www.stratologia.gr, η οποία ενημερώνεται καθημερινά με όλες τις εξελίξεις της στρατολογικής νομοθεσίας.

Σε γενικές γραμμές, σύμφωνα με το Κεφ.Δ, άρθρο 25, του εν ισχύ Ν.3421/2005 Περί Στρατολογίας των Ελλήνων, ως μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού χαρακτηρίζονται όσοι:

α. Έχουν κύρια και μόνιμη εγκατάσταση για ένδεκα (11) τουλάχιστον συνεχόμενα έτη σε μία ή περισσότερες χώρες του εξωτερικού  ή

β. Έχουν βιοποριστική εγκατάσταση (δηλαδή ζουν και εργάζονται, όντας ασφαλισμένοι κανονικά) στο εξωτερικό για επτά (7) τουλάχιστον συνεχόμενα έτη, σε μια ή περισσότερες χώρες.

H ιδιότητα του μονίμου κατοίκου εξωτερικού είναι μεταβλητή και μπορεί να απολεσθεί:
α) Με την απέλαση στην Ελλάδα.
β) Με την υπέρβαση έξι μηνών παραμονής στην Ελλάδα εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους.

Ενδεικτικά δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πιστοποίηση της ιδιότητας του Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού:

  • Άδεια παραμονής Νοτίου Κορέας.
  • Πιστοποιητικό Εισόδων – Εξόδων (αφιξαναχωρήσεων) στη Νότια Κορέα (εκδίδεται από την κορεατική υπηρεσία αλλοδαπών), καταλλήλως θεωρημένο.
  • Συμβόλαιο ή Βεβαίωση εργοδότη στην οποία θα αναγράφεται η ημερομηνία πρώτης πρόσληψης και ότι εργάζεται μέχρι και σήμερα & Βεβαίωση ασφάλισης ή καταβολής φόρων, καταλλήλως θεωρημένα.
  • Πιστοποιητικό γεννήσεως του στρατεύσιμου στο οποίο να φαίνονται τα μητρώα αρρένων ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον ελληνικό Δήμο εγγραφής.
  • Το Προξενικό Γραφείο Σεούλ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επιπλέον δικαιολογητικά (ανάλογα με την περίπτωση)

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα "Π.Δ. 16/31.01.2014"  ισχύει από 1 Μαρτίου 2014 νέα διατίμηση των προξενικών πράξεων οποίες πραγματοποιούνται από τα Προξενεία και Προξενικά Γραφεία της Ελλάδος σε όλο τον κόσμο.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Πιστοποιητικό μονίμου διαμονής ΕΥΡΩ 50

Σημειώνουμε ότι όλες οι τιμές που αναφέρονται στην ιστοσελίδα είναι σε Eυρώ. Η ισοτιμία αλλάζει μία φορά τον μήνα και ισχύει για τον μήνα αυτό.

Το αντίτιμο καταβάλλεται σε γουόν Νοτίου Κορέας.

Σημειώνουμε ότι δεχόμαστε μόνο μετρητά ή τραπεζικές μη προσωπικές επιταγές.

Δεν δεχόμαστε πιστωτικές κάρτες, χρεωστικές χάρτες και επιταγές.

Τελευταία ενημέρωση Δευτέρα, 24 Νοέμβριος 2014
Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση