Salı, 18 Mayıs 2021
greek turkish

Genel Bilgi

A.B. ve NATO üye ülkesi olan Yunanistan sürekli bir şekilde Türkiye ile dostluk, işbirliği ve karşılıklı yarar ilişkilerinin geliştirilmesini desteklemektedir. Yunan-Türk ilişkilerinin normaleştirilmesi ve iyileştirilmesi, ikili boyutunun önemi bir yana, Güney-Batı Avrupa ile Doğu Akdeniz bölgesinin istikrarı için önemli bir etken oluşturmaktadır. Bu ilişkilerin zaten Avrupa işbirliğinin direklerinden olan iyi komşuluk ile Avrupa ve uluslararası hukunun ilkelerine saygı çerçevesi içinde geliştirilmesi gerektiği aşikârdır. Bu çerçevede Yunanistan Türkiye’nin Avrupa üyeliğini bu sürece bağlı bütün kriterlerin ve reformların yerine getirilmesi ile sürekli olarak desteklemektedir.

Son yıllarda ikili ekonomik işbirliğinin bir çok sektöründe (ticaret, yatırım, turizm) Yunan-Türk ilişkilerinin bu alanda iyileştirilmesinin sonucu olarak önemli bir ilerleme kaydedildi. Diğer sektörlerde de aynı istikameti takip etmek arzusundayız. İş dünyası temsilcilerinin işbirliği bu yönde verilen kuvvetli bir mesajdır.

Özellikle turizm sektöründe son yıllarda Yunanistan gittikçe Türkiye vatandaşlarının ziyaret etmeyi çok sevdikleri bir yer olmaktadır. Ülkemizi ziyaret etmek isteyen Türkiye’den gelen arkadaşların seyahatlarını kolaylaştırmak amacıyla Konsolosluklarımız ellerinden geleni yapmaktadırlar.

Son yıllarda Türkiye’de azınlıkların durumunun iyileştirilmesi ve maruz kaldıkları haksızlıkların giderilmesi yönünde adımların atılması olumlu bir gelişmedir. Artık nüfüsü az olan Rum azınlığı iki halk arasında canlı bir dostluk köprüsünü oluşturmalıdır. Ekümenik Patrikliği yeryüzündeki milyonlarca Ortodoks Hristiyanlar için manevi bir ışık teşkil etmektedir. Türkiye Ortodoksluğun en başta gelen bu müessesesine evsahipliği yapma şansına sahiptir ve bu Yunanlar için büyük bir önem taşımaktadır. Türkiye’nin enine boyuna bulunan Yunan ve Ortodoks mevcutiyetinin eserleri ülkenin çokkültürlü tarihi geçmişinin sembolleridir ve aynı zamanda her yıl Türkiye’yi zıyaret eden yüzbinlerce Yunanlar için cazip mekânların başındadır. Bu eserlerin Türkiye’nin ve orada yaşanmış olan halkların tarihi seyrinin parçası olarak korunması ve tanıtılması önem taşımaktadır.

Yunan-Türk ilişkilerinin gelişimi büyük bir potansiyele sahiptir ve bu pontasiyel iki halkın yararına değerledirilebilir ve değerledirilmeli. Yunanistan Büyükelçiliği iki ülkenin ilişkilerinin iyileştirilmesi ve daha güçlendirilmesi hedefine bütün gücüyle katkı sağlamak amacıyla burada bulunmaktadır.

Son Güncelleme Friday, 21 September 2012