Cuma, 18 Haziran 2021
greek turkish

Vekaletname

Vekaletnameler ve diğer Noter işlemleri Konsolosluğumuzca randevu akabinde gerçekleşmektedir.

Vekaletname vermek için, vekaleti verenin konsolosluk memuru önünde bizzat bulunması ve kimliğini ispat eden evrakları ibraz etmesi gerekmektedir (adı ve soyadı, doğduğu yer ve doğum tarihi,baba adı, ana adı).

Vekilin (yani yetkilendirilen kişinin) tam adı (baba ve ana adı da dahil) herhangi bir vekaletnamenin tanziminde ve imzalanmasında mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.

Vekaletname şayet özel kullanım için öngörülüyorsa, bunun örneği Yunanistan’da ki bir noter veya bir avukat tarafından e-mail olarak, Konsolosluğa gönderilmelidir.

Vekaleti veren kişinin hiç Yunanca bilmemesi durumunda bir tercümanın yardımına ihtiyaç duyulmaktadır. Tercüman vekaleti verenin adına evrakı tercüme edecek ve vekaletnameyi beraberce imzalayacaktır.

Gerekli olan evraklar:

1 -Dilekçe
2 - İstek sahiplerinin geçerli pasaportları ve doğum tasdiknameleri Yunanistan'da doğanlar için ise, Yunan kimliği veya Belediye durumuyla ilgili tasdikname
3 - Vekilin tam verileri (vekil olan kişinin) soyadı, adı, baba adı, ana adı, meslek durumu, adresi ve şayet mümkün ise Yunan kimliğinin numarası tarihi ve verildiği yeri belirten veriler dahil
4 - Vekilin yetkilerinin tam bir açıklaması (satın alma, satma, faaliyette bulunma, ödemelerin üstlenmesi gibi). Bu evrak Noter veya Avukat tarafından tanzim edilmelidir.

EVLİLİK DIŞI DOĞAN ÇOCUKLARIN TANINMASI İÇİN YAPILAN NOTER İŞLEMİ İÇİN GEREKEN BELGELER

  • Anne Baba ve Çocuğun Konsoloslukta hazır bulunmaları
  • T.C. Nüfus Müdürlüğünden anne babanın kimlik bilgilerini içeren Doğum Kayıt Örneği
  • Anne ve babanın geçerli Yunan paspaortları veya kimlikleri
  • Yunan vatandaşı anne veya babanın Yunanistan da kayıtlı olduğu Belediyeden Aile Kayıt
  • Örneği (Konsolosluk tarafından temin edilecektir)

Vekaleti veren kişi Yunanca dilini bilmemesi durumunda beraberinde yeminli tercüman getirmesi gerekmektedir. Tercüman vekaletnameyi veren kişi ile beraber vekaletnameyi imzalayacaktır.

Vekaletname ücreti evrakın genişliğine tabidir.

VEKALETNAME
(Asıl)
SURET TOPLAM MALİYET
1 yaprak(2 sayfa)50 EURO 1 yaprak (2 sayfa) 10 EURO 2 yaprak (4 sayfa) 60 EURO
2 yaprak (4 sayfa) 100 EURO 2 yaprak (4 sayfa) 20 EURO 4 yaprak (8 sayfa) 120 EURO
3 yaprak (6 sayfa 150 EURO) 3 yaprak (6 sayfa) 30 EURO 6 yaprak (12 sayfa) 180 EURO

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, bir vekaletnamenin en az maliyeti yaprak olarak 60 EURO dur.

Daha fazla bilgi için Türkiye'de karşılıklı bulunan Yunan Konsolosluk Makamıyla iletişimde bulunmanızı rica ederiz.

Son Güncelleme Thursday, 13 February 2020