Cumartesi, 24 Mart 2018
greek turkish
Sismanoglio Megaro
Anasayfa arrow Sismanoglio Megaro arrow Etkinlikler arrow Doğu Akdeniz ’de Osmanlı Geçmişini Hatırlamak

Doğu Akdeniz ’de Osmanlı Geçmişini Hatırlamak

Thursday, 10 September 2015

Please scroll down for English

Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu, Yunanistan Ulusal Araştırma Enstitüsü Osmanlı Araştırmaları Programı ve Orient-Institut Istanbul işbirliğiyle Sismanoglio Megaro binasında “Doğu Akdeniz’de Osmanlı Geçmişini Hatırlamak” başlıklı bir konuşmalar dizisi düzenliyor.

Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı sonucunda Osmanlı İmparatorluğu'nun çok sayıda ulus devlete bölünüşüyle Doğu Akdeniz ülkelerinde Osmanlı idaresi altında paylaşılan ortak geçmiş bilinci, ortaya çıkan bu ulus devletlerin resmi tarih kitaplarından da hemen anlaşılacağı gibi, yakın yıllara kadar kaçınılmaz bir şekilde hep göz ardı edildi.

Doğu Akdeniz ’de Osmanlı Geçmişini Hatırlamak

Ekim 2015 – Mayıs 2016 eğitim öğretim döneminde Sismanoglio Megaro’da Evangelia Balta (Program of Ottoman Studies, National Hellenic Research Foundation, Athens) ile Richard Wittmann’ın (Orient-Institut, Istanbul) birlikte düzenleyeceği bu konferans dizisi, Doğu Akdeniz bölgesindeki günümüz sakinlerinin ortak geçmişlerinin çeşitli yönlerine ışık tutmayı amaçlıyor. Bu konferans dizisi Orient-Institut Istanbul ile Program of Ottoman Studies at the National Hellenic Research Foundation’ın araştırma alanlarıyla örtüşmektedir. Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışının sonuçlarıyla etkilerinin halen hissedildiği günümüzde, bu konferanslar hâkim tarihyazımının standart kurallarını ve sınırlarını zorlayan çok sayıda kaynağa odaklanmaktadır. Kişisel ve resmi yazılı kaynaklarının yanı sıra görsel ve sanatsal ifade biçimlerini de araştırma sürecine dahil eden bu dizi, bu geniş –ve yüzyıllar boyunca bir bütün olarak kalmış– coğrafi alanda yirminci yüzyılın ilk otuz yılındaki derin siyasi değişikliklere eşlik eden kopuşlara ve sürekliliklere bir ışık tutma denemesi olacaktır.

Planlanan konferanslar, Doğu Akdeniz bölgesinin zengin etnik ve kültürel çeşitliliğini araştıran ve farklı akademik disiplinlerden gelen uluslararası araştırmacıların çalışmalarını tanıtacaktır. Doğu Akdeniz bölgesi, Antikçağdan beri kendi içinde sıkı bağlarla bütünleşmiş bir coğrafya olagelmiştir. Konferanslar, Osmanlı dönemine ait hatıraların nasıl tasvir edildiğini, olağanüstü genişlikteki bir kaynaklar yelpazesi üzerinden tartışmaya açacaktır. Buna ilave olarak, bölge sakinlerinin kişisel tanıklıklarından ve yerel edebiyattan faydalanacak konuşmacılar, bu hatıraların popüler müzik, sinema, fotoğraf ve en nihayetinde mutfak alanında nasıl ifade edildiğini gözler önüne serecektir.

Yönetenler: Evangelia Balta ve Richard Wittman

Konuşmalar dizisi Vangelis Kehriotis’in anısına yapılacaktır


Seminerlerin tamamı Bodossaki Vakfı’nın dijital platformu olan BLOD’a (Bodossaki Lectures On Demand) aktarılacaktır www.blod.gr).

İngilizce’den Türkçe’ye ve Türkçe’den İngilizce’ye simültane tercüme yapılacaktır.
Giriş ücretsizdir.

Adres: Sismanoglio Megaro, Istiklal Caddesi No 60, 34433, Galatasaray-Beyoglu, Istanbul – Turkey

Tel:+902122449335 +902122449335
E-mail:
Web: www.mfa.gr/turkey

Program (pdf)

Ekim 26, 2015 19:00h
Sinan Kuneralp (Istanbul)

∵ Tanzimat ve Tanzimat Sonrası Dönemlerde Rum Asıllı Osmanlı Diplomatlarının Günce, Anı ve Yazışmaları
Maria-Christina Chatziioannou (Atina)
∵ Osmanlı İmparatorluğu’na Tanıklıklar; 19. Yüzyılda Yunan Ticaret Ağları Örneği

Kasım 18, 2015 19:00h
Eleutheria Zei (Rethymnon)

∵ Tarihte Görünmez Kentler: Girit, 19. - 20. Yüzyıllar
Heath Lowry (Istanbul)
∵ Osmanlı Son Döneminde Serez'deki Yaşama Özgün Bir Bakış: Mehmet Esad Serezli'nin Anıları

Aralik 9, 2015 19:00h
Edhem Eldem (Istanbul)

∵ Osmanlı Fotoğrafçılığında Yerel Boyutun Peşinde
Karl Kaser (Graz)
∵ Hatıraları Oluşturma: Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Döneminde Fotoğrafçılık

Ocak 12, 2016 19:00h
Marianna Yerasimou (Istanbul)

∵ Kurabiye Zamanı ya da Geçmiş Zamanların Kurabiyeleri
Takuhi Tovmasyan (Istanbul)
∵ Topik Zamanı

Şubat 16, 2016 19:00h
Okan Murat Öztürk (Ankara)

∵ Distopyanın Musikisinden, Ütopyanın Müziğine: Erken Cumhuriyet Kadrolarının “Geçmiş Musiki'” Kurguları
Ioannis Zelepos (Munich)
∵ (Kayıp) Vatan ve Oryantalizm Arasında-20. Yüzyıl Yunan Halk Şarkılarında Osmanlı Şehirleri

Mart 15, 2016 19:00h
Vassilios Colonas (Volos)

∵ “Yeni Şehir Güzeldir”. Selanik Hamidiye Mahallesinin Tasviri (1885-1912)
Rena Molho (Thessaloniki)
∵ Dr. Meir Yoel’in Anıları: 20. Yüzyılın başlarında Osmanlı Selanik’inde Sosyal Değişimin Otobiyografik Bir Hikayesi

Nisan 19, 2016 19:00h
Ourania Polycandrioti (Atina)

∵ Geç Osmanlı dönemi İskenderiye: Hikayeler, Hatıralar ve Edebî Tasvirler
Malek Sharif (Münster)
∵ Son Dönem Osmanlı Beyrut’unu Hatırlamak: Hatıralar ve Hikayeler

Mayıs 24, 2016 19:00h
Nezih Erdoğan (Istanbul)

∵ Osmanlı Geçmişini Hatırlayamamak: Türk Sineması'nda Tarihyazımının Sorunları
Yannis Papadopoulos (Atina)
∵ Yunan Sinemasında Anadolu Yansımaları

***

Remembering the Ottoman Past in the Eastern Mediterranean

The Consulate General of Greece in Istanbul in collaboration with the National Hellenic Research Institute (Ottoman Studies Programme) and the Orient-Institut (Istanbul) is to hold at the Sismanoglio Megaro a series of lectures titled “Remembering the Ottoman Past in the Eastern Mediterranean”.

With the disintegration of the Ottoman Empire into more than a dozen new nation states as a consequence of the political developments following the Balkan Wars and World War I, the awareness of a shared past in the Eastern Mediterranean under the shadow of Ottoman rule had until recently been inevitably ignored as far as the official history textbooks of the successor nation states are concerned.

This joint series of lectures organized by Evangelia Balta (Programme of Ottoman Studies, National Hellenic Research Foundation, Athens) and Richard Wittmann (Orient-Institut, Istanbul), to be held at the Sismanoglio Megaro during the October 2015 – May 2016 academic year, aims to shed light on various aspects of the communal past of today’s residents of the Eastern Mediterannean region. This series of lectures is consistent with the research interests of the Orient-Institut Istanbul and the Programme of Ottoman Studies at the National Hellenic Research Foundation. It focuses on a large number of sources that go beyond the standard rules of established history-writing. By taking into account personal and official textual sources, as well as visual and artistic forms of expression, an attempt will be made to throw light on the rifts and continuities that accompanied the profound political reshuffling in this wide – and for centuries, unified – geographical area during the first third of the twentieth century. Indeed, the consequences and impact of the breakdown of the Ottoman Empire continue to be felt even today.

The planned lectures will introduce the work of international researchers from different academic disciplines who study the rich ethnic and cultural diversity of the Eastern Mediterranean region. This area has in any case been closely interconnected since antiquity. The lectures will discuss how the memory of an Ottoman past is portrayed in an enormously wide range of sources. In addition to drawing on the personal testimonies of the inhabitants and on local literature, the speakers will also illustrate how this memory has been expressed in popular music, film, photography and, last but not least, in food.

Academic Coordinators: Evangelia Balta & Richard Wittmann
The lectures series is dedicated to the memory of Vangelis Kechriotis

All lectures will be uploaded to the Bodossaki Foundation’s digital platform “BLOD” (Bodossaki Lectures on Demand) (www.blod.gr)

There will be simultaneous translation from English to Turkish and vice versa.

Entrance is free of charge.

Address: Sismanoglio Megaro, Istiklal Caddesi No 60, 34433, Galatasaray-Beyoglu, Istanbul – Turkey
Tel:+902122449335 +902122449335

E-mail:

Web: www.mfa.gr/turkey

PROGRAMME (also available in pdf format)

October 26, 2015 19:00h
Sinan Kuneralp (Istanbul)

∵ Diaries, Memoirs and Correspondence of Ottoman Diplomats of Greek Ethnicity in the Tanzimat and post-Tanzimat periods
Maria-Christina Chatziioannou (Athens)
∵ Testimonies for the Ottoman Empire The case of Greek trade networks in the 19th century

November 18, 2015 19:00h
Eleutheria Zei (Rethymnon)

∵ The Invisible Cities in History: Crete, 19th -20th Centuries
Heath Lowry (Istanbul)
∵ A Unique Glimpse into Life in Late Ottoman Serez: The Memoirs of Mehmet Esad Serezli

December 9, 2015 19:00h
Edhem Eldem (Istanbul)

∵ The Search for Ottoman Vernacular Photography
Karl Kaser (Graz)
∵ Creating Memories: Photography in the Late Ottoman Empire

January 12, 2016 19:00h
Marianna Yerasimou (Istanbul)

∵ The Time of Cookies, or Cookies from the Past
Takuhi Tovmasyan (Istanbul)
∵ The Time of Topik

February 16, 2016 19:00h
Okan Murat Öztürk (Ankara)

∵ From the Music of Dystopia to the Music of Utopia: The Phantasies of the Early Republican Cadres on “Obsolete Music”
Ioannis Zelepos (Munich)
∵ Between (lost) Homeland and Orientalism – Ottoman Cities in 20th Century Greek Popular Song

March 15, 2016 19:00h
Vassilios Colonas (Volos)

∵ “The new Town is beautiful”. Iconography of the Hamidiye district in Thessaloniki (1885-1912)
Rena Molho (Thessaloniki)
∵ The Memoirs of Dr. Meir Yoel: An Autobiographical Account on Social Change in Ottoman Salonica at the Turn of the 20th Century

April 19, 2016 19:00h
Ourania Polycandrioti (Athens)

∵ Fin de siècle Alexandria: Histories, Memoirs and Literary Representations
Malek Sharif (Münster)
∵ Remembering Late Ottoman Beirut: Reminiscences and Histories

May 24, 2016 19:00h
Nezih Erdoğan (Istanbul)

∵ Disremembering the Ottoman Past: Problems of Turkish Film Historiography
Yannis Papadopoulos (Athens)
∵ Reflections of Asia Minor in Greek Cinema

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Facebook’ta bize katılın Flickr’de fotograflarımızı görün Tumblr’de bizi takip edin Twitter’de bizi takip edin YouTube’de videolarımızı izleyin
RSS 2.0