Salı, 15 Ekim 2019
greek turkish

Yunan Hükümeti

3. Cumhuriyet Dönemi (1974’ten Günümüze dek)

Temmuz 1974’te yeniden demokratik yönetime geçilmesi, modern Yunan siyasî tarihinde büyük bir dönüm noktası oluşturmaktadır. 1967’den itibaren ülkeyi yöneten askerî rejimin yıkılması ile 1950’lerin sonu, 1960’ların başında başbakan olarak belirgin bir rol oynayan Konstantinos Karamanlis tarafından oluşturulan Ulusal Birlik Hükümeti ile bir geçiş süreci başladı. Ulusal Birlik Hükümeti tarafından anayasal bir meclisin oluşabilmesi amacıyla, özgür parlamenter seçimlere gidilmesi, monarşinin geleceği hakkında referanduma gidilmesi ve formasyonundan beri yasa dışı edilmiş olan Yunan Komünist Partisi’ni (KKE) yasallaştırılması olmak üzere üç temel kararı alındı.