Δευτέρα, 23 Ιουλίου 2018
greek albanian
Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα

Τμήματα Πρεσβείας

Στο πλαίσιο της Πρεσβείας Τιράνων λειτουργούν Προξενικό Γραφείο, Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, Γραφείο Τύπου & Επικοινωνίας, Γραφείο Ακολούθου Άμυνας και Γραφείο Αστυνομικών Συνδέσμων. Όλα τα Γραφεία της Πρεσβείας συστεγάζονται στο ίδιο κτήριο, το οποίο βρίσκεται στη διεύθυνση: Rruga “Skenderbej”, No 88, KP.: 1023, Tirana, Albania.