Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2019
greek albanian
Αρχική arrow Υπηρεσίες arrow Λοιπές Υπηρεσίες arrow Αντίγραφο ελληνικού Ποινικού Μητρώου

Αντίγραφο ελληνικού Ποινικού Μητρώου

Οι ελληνικές προξενικές Αρχές αναζητούν αυτεπαγγέλτως αντίγραφο ελληνικού ποινικού μητρώου μόνον στις περιπτώσεις που είναι αρμόδιες να εκδώσουν τελική διοικητική πράξη για το αναφερόμενο στο ποινικό μητρώο πρόσωπο.

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις (π.χ. χρήση αντιγράφου ποινικού μητρώου στην Ελλάδα ή κατάθεσή του σε προξενική Αρχή άλλου κράτους με σκοπό τη μετανάστευση), η αναζήτηση του αντιγράφου ποινικού μητρώου γίνεται χωρίς τη μεσολάβηση των ελληνικών προξενικών Αρχών.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Διαδικτυακής Πύλης του Εθνικού Ποινικού Μητρώου