Σάββατο, 21 Ιουλίου 2018
greek albanian
Αρχική arrow Υπηρεσίες arrow Λοιπές Υπηρεσίες arrow Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως

Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως

Για τη δήλωση γεννήσεως τέκνου, ο Έλληνας γονέας πρέπει να  προσκομίσει στο Προξενικό Γραφείο τα εξής δικαιολογητικά:

1. Διαβατήρια ή ταυτότητες των γονέων

2. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως των αλβανικών Αρχών επικυρωμένη από το αλβανικό Υπουργείο Εξωτερικών

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των γονέων από το Δήμο εγγραφής στην Ελλάδα (μπορεί να αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια Προξενική Αρχή).

4. Παράβολο (αποδεικτικό πληρωμής) 10 ευρώ για τη ληξιαρχική πράξη και 10 Ευρώ για κάθε αντίγραφο, από την Alpha Bank Αλβανίας (για το Προξενικό Γραφείο Πρεσβείας Τιράνων και το Γενικό Προξενείο Αργυροκάστρου), ή την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος στην Αλβανία (για το Γενικό Προξενείο Κορυτσάς).

Κόστος: 10 Ευρώ για τη ληξιαρχική πράξη και 10 Ευρώ για κάθε αντίγραφο.

Πρόστιμα:
1. Εάν η δήλωση  πραγματοποιηθεί έως 90 ημέρες αφ’ ότου έλαβε χώρα το γεγονός, δεν επιβάλλεται πρόστιμο
2. Εάν η δήλωση  πραγματοποιηθεί μετά τις 90 ημέρες και έως τις 180 επιβάλλεται πρόστιμο 5 Ευρώ
3. Εάν η δήλωση  πραγματοποιηθεί μετά τις 180 ημέρες επιβάλλεται πρόστιμο 15 Ευρώ

Τελευταία ενημέρωση Τετάρτη, 17 Ιούνιος 2015