Δευτέρα, 23 Ιουλίου 2018
greek albanian

Πληρεξούσια

Η εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων για την σύνταξη πληρεξουσίου πραγματοποιείται κατόπιν ορισμού προγραμματισμένης συνάντησης.

Για τα τηλέφωνα επικοινωνίας των αρμόδιων Προξενικών Αρχών βλ. εδώ

Ο εντολέας θα πρέπει να διαθέτει την αντίστοιχη δικαιοπρακτική ικανότητα, δηλαδή να έχει συνείδηση των πράξεών του και την νόμιμη προς τούτο ηλικία (άνω των 18 ετών).

Για τη σύνταξη πληρεξουσίου επιπλέον απαιτείται:

1.Αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της αρμόδιας Προξενικής Αρχής (βλ. εδώ), σε μορφή Word, σχεδίου πληρεξουσίου που έχει συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα από συμβολαιογράφο ή δικηγόρο στην Ελλάδα. Στο πληρεξούσιο θα πρέπει να αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα ακριβή και πλήρη  στοιχεία του εντολέως και του εντολοδόχου καθώς και να περιγράφονται επακριβώς οι αρμοδιότητες του εντολοδόχου (αγορά, πώληση, ανάληψη πληρωμών κ.ο.κ.).

2. Ταυτότητα ή διαβατήριο του εντολέως.

3. Η αυτοπρόσωπη παρουσία του εντολέως.

4. Στην περίπτωση που ο εντολέας  δεν κατέχει επαρκώς την ελληνική γλώσσα απαιτείται η σύμπραξη μεταφραστού/διερμηνέως, ο οποίος προσυπογράφει το πληρεξούσιο.  Ο διερμηνέας αναζητείται στον οικείο κατάλογο επισήμων μεταφραστών/διερμηνέων του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Αλβανίας:

http://www.drejtesia.gov.al/files/userfiles/Dokumenta/LISTA_E_PERKTHYESVE_ZYRTARE_MAJ_-_2014.pdf.

Τα πρωτότυπα Πληρεξούσια παραμένουν στο αρχείο της αρμόδιας Προξενικής Αρχής, ενώ ο εντολοδόχος λαμβάνει αντίγραφο.

Το αντίτιμο του πληρεξουσίου εξαρτάται από την έκταση του εγγράφου:

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

1 φύλλο (1 ή 2 σελίδες) €50

1φύλλο (1 ή 2 σελίδες)  €10

1φύλλο (1 ή 2 σελίδες)  €60

2 φύλλα (3 ή 4 σελίδες) €100

2 φύλλα (3 ή 4 σελίδες)  €20

2 φύλλα (3 ή 4 σελίδες)

€120

3 φύλλα (5 ή 6 σελίδες) €150

3 φύλλα (5 ή 6 σελίδες)  €30

3 φύλλα (5 ή 6 σελίδες)

€180

4 φύλλα (7 ή 8 σελίδες) €200

4 φύλλα (7 ή 8 σελίδες)  €40

4 φύλλα (7 ή 8 σελίδες)  €240

Όπως φαίνεται στον ως άνω πίνακα, το συνολικό κόστος ενός πληρεξουσίου είναι 60 € ανά φύλλο.

Τελευταία ενημέρωση Τρίτη, 25 Νοέμβριος 2014