Δευτέρα, 23 Ιουλίου 2018
greek albanian
Αρχική arrow Υπηρεσίες arrow Λοιπές Υπηρεσίες arrow Μεταφορά σορού στην Ελλάδα

Μεταφορά σορού στην Ελλάδα

Για την έκδοση πιστοποιητικού μεταφοράς σορού, συγγενής του θανόντος ή τρίτος (π.χ. υπάλληλος εξουσιοδοτημένου  Γραφείου Τελετών), πρέπει να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:

1) Διαβατήριο ή αστυνομική ταυτότητα του θανόντος από τα οποία να προκύπτουν σαφώς τα πλήρη στοιχεία αυτού.

2) Ιατρικό πιστοποιητικό νοσοκομείου περί της αιτίας θανάτου επικυρωμένο από το αλβανικό Υπουργείο Εξωτερικών

3) Ληξιαρχική πράξη θανάτου από τις αρμόδιες αλβανικές Αρχές επικυρωμένη από το αλβανικό Υπουργείο Εξωτερικών

4) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτουν τα πλήρη δημοτολογικά στοιχεία του θανόντος (μπορεί να αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως).

5) Ληξιαρχική πράξη θανάτου από την αρμόδια Προξενική Αρχή στην Αλβανία.

6) Βεβαίωση από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές ότι ακολουθήθηκε η διαδικασία ταρίχευσης της σορού και ότι ο νεκρός δεν απεβίωσε από μολυσματική ή μεταδοτική ασθένεια.

7) Βεβαίωση εταιρείας τελετών, ότι η σορός έχει τοποθετηθεί σε κατάλληλο για
μεταφορά φέρετρο.

8) Παράβολα (αποδεικτικά πληρωμής) 10 ευρώ για τη ληξιαρχική πράξη θανάτου, το πιστοποιητικό μεταφοράς και κάθε αντίγραφο αυτών, από την Alpha Bank Αλβανίας (για το Προξενικό Γραφείο Πρεσβείας Τιράνων και το Γενικό Προξενείο Αργυροκάστρου), ή την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος στην Αλβανία (για το Γενικό Προξενείο Κορυτσάς).

Κόστος:

α) 10 Ευρώ για το πιστοποιητικό μεταφοράς σορού  και 10 Ευρώ για κάθε αντίγραφο.
β) 10 Ευρώ για την ληξιαρχική πράξη θανάτου από την αρμόδια Προξενική Αρχή στην Αλβανία  και 10 Ευρώ για κάθε αντίγραφο.

Τελευταία ενημέρωση Τετάρτη, 17 Ιούνιος 2015