Σάββατο, 21 Ιουλίου 2018
greek albanian
Αρχική arrow Υπηρεσίες arrow Λοιπές Υπηρεσίες arrow Πιστοποιητικό μετοικεσίας

Πιστοποιητικό μετοικεσίας

Το πιστοποιητικό μετοικεσίας χορηγείται:

α) στα φυσικά πρόσωπα (Έλληνες ή αλλοδαπούς) που έχουν τη συνήθη κατοικία τους, επί δύο τουλάχιστον έτη, στο εξωτερικό και την μεταφέρουν στην Ελλάδα για να εγκατασταθούν μόνιμα,

β) σε Έλληνες που εργάζονται στο εξωτερικό, επί δύο τουλάχιστον έτη, και με τη λήξη της εργασίας τους επιστρέφουν στην Ελλάδα για οριστική εγκατάσταση,

εφόσον δεν έχει εκδοθεί ποτέ στο παρελθόν από καμία άλλη Προξενική Αρχή παρόμοιο πιστοποιητικό στο όνομα του μετοικούντος ή στο όνομα μέλους της οικογένειάς του.

Στα πρόσωπα αυτά χορηγούνται φορολογικές απαλλαγές προκειμένου να εισαγάγουν στην Ελλάδα την οικοσκευή τους ή και το αυτοκίνητό τους, ανάλογα με την περίπτωση.


Αναλυτικότερα:


α) Πρόσωπα που μεταφέρουν τη συνήθη κατοικία τους στην Ελλάδα


Για να θεωρηθεί ότι ένα φυσικό πρόσωπο έχει την συνήθη κατοικία του στο εξωτερικό θα πρέπει:

1        1.)    να διαμένει εκεί τουλάχιστον 185 ημέρες ανά δωδεκάμηνο

2.)    η διαμονή του στο εξωτερικό να οφείλεται σε προσωπικούς και επαγγελματικούς δεσμούς με τον τόπο αυτό. Σε περίπτωση ατόμου χωρίς επαγγελματικούς δεσμούς, συνήθης κατοικία είναι ο τόπος στον οποίο διαμένει συνήθως (τουλάχιστον 185 ημέρες κάθε 12μηνο), λόγω προσωπικών δεσμών, από τους οποίους προσωπικούς δεσμούς προκύπτουν στενοί δεσμοί αυτού του ατόμου και του τόπου στον οποίον κατοικεί, δηλαδή για τον καθορισμό της συνήθους κατοικίας ενός ατόμου υπερισχύουν οι προσωπικοί (οικογενειακοί) δεσμοί.

Οι επαγγελματικοί δεσμοί αποδεικνύονται από το επάγγελμα του ατόμου.

Οι προσωπικοί δεσμοί αποδεικνύονται από τους οικογενειακούς, ή άλλους σταθερούς και μόνιμους δεσμούς που έχει το πρόσωπο στον τόπο αυτό.

Τα φυσικά πρόσωπα (αλλοδαποί ή και Έλληνες) που έχουν τη συνήθη κατοικία τους στο εξωτερικό, σύμφωνα με τα ανωτέρω, και την μεταφέρουν στην Ελλάδα για να εγκατασταθούν μόνιμα, μπορούν να εισάγουν με τις προβλεπόμενες φορολογικές απαλλαγές τα προσωπικά τους είδη συμπεριλαμβανομένου του αυτοκινήτου τους.

β) Έλληνες που εργάζονται στο εξωτερικό


Έλληνες που εργάζονται στο εξωτερικό, επί δύο τουλάχιστον έτη, και με τη λήξη της εργασίας τους επιστρέφουν στην Ελλάδα για οριστική εγκατάσταση μπορούν να πάρουν πιστοποιητικό μετοικεσίας το αργότερο μέσα σε έξι (6) μήνες από την άφιξή τους στην Ελλάδα, για την ατελή παραλαβή μόνο της οικοσκευής τους (όχι μεταφορικού μέσου).


Τα πρόσωπα της κατηγορίας αυτής κατά τη διάρκεια της διετίας μπορούν να παραμένουν στην Ελλάδα μέχρι ενενήντα (90) ημέρες το 12μηνο, κάνοντας χρήση της αδείας τους, με την προϋπόθεση ότι το διάστημα αυτό θα πρέπει να διανυθεί ενδιαμέσως κατά τη διάρκεια της διετίας και όχι στο τέλος και προς συμπλήρωση αυτής.


Στην κατηγορία αυτή υπάγονται:


- Έλληνες υπήκοοι με συνήθη κατοικία στην Ελλάδα, που αναχώρησαν από την Ελλάδα για να βρουν εργασία στο εξωτερικό, όπου παραμένουν εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης ή όχι εργασίας, πάνω από δύο (2) συνεχόμενα χρόνια και με τη λήξη της εργασίας τους επιστρέφουν στην Ελλάδα για οριστική εγκατάσταση.


- Οι Έλληνες δημόσιοι υπάλληλοι (περιλαμβανομένων και των διπλωματικών), οι δικαστικοί υπάλληλοι, οι αξιωματικοί, οι υπαξιωματικοί και οπλίτες των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος, που παραμένουν στο εξωτερικό πάνω από δύο (2) συνεχόμενα χρόνια, αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση της εντεταλμένης υπηρεσίας τους και με τη λήξη της υπηρεσίας τους επιστρέφουν στην Ελλάδα με μετάθεση ή οριστικά.


Εξαιρούνται:


- Οι υπάλληλοι που παρέμειναν στο εξωτερικό με εκπαιδευτική άδεια ή υποτροφία.


- Οι Έλληνες υπήκοοι με συνήθη κατοικία στην Ελλάδα που αναχωρούν για σπουδές στο εξωτερικό, έστω και εάν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους εργάζονται.


- Οι Έλληνες με συνήθη κατοικία στην Ελλάδα, που είναι υπάλληλοι νομικών προσώπων εγκαταστημένων στην Ελλάδα και αποστέλλονται στο εξωτερικό για να εργαστούν σε υποκαταστήματα ή για άλλο λόγο.


Για να δείτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση πιστοποιητικού μετοικεσίας πατήστε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τις Τελωνειακές Περιφέρειες και τη 18η Διεύθυνση Τελωνειακών Οικονομικών Συστημάτων, στα παρακάτω τηλέφωνα:

Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής              (+30) 210-4511389 (+30) 210-4511389
Τελωνειακή Περιφέρεια Θεσσαλονίκης     (+30) 2310-531220(+30) 2310-531220
Τελωνειακή Περιφέρεια Πατρών              (+30) 2610-339870(+30) 2610-339870
Τελωνειακή Περιφέρεια Καβάλας             (+30) 2510-836919(+30) 2510-836919
Τελωνειακή Περιφέρεια Βόλου                (+30) 24210-39186(+30) 24210-39186
Τελωνειακή Περιφέρεια Δωδεκανήσου     (+30) 22410-29291(+30) 22410-29291
Τελωνειακή Περιφέρεια Κέρκυρας           (+30) 26610-39392(+30) 26610-39392
Τελωνειακή Περιφέρεια Ηρακλείου          (+30) 2810-302616(+30) 2810-302616
Τελωνειακή Περιφέρεια Λέσβου              (+30) 22510-28311(+30) 22510-28311
Τελωνειακή Περιφέρεια Σύρου                (+30) 22810-85132(+30) 22810-85132

18η Δ/νση Τελωνειακών Οικονομικών Συστημάτων:
α) Τμήμα Δασμολογικών Απαλλαγών και Εξαιρέσεων
(+30) 210 6987502-503-504-505

β) Τμήμα Προσωρινής Εισαγωγής και Μετοικούντων προσώπων
(+30) 210 6987498-499-500-501

γ) Τμήμα Γ
(+30) 210 6987508-5-9-514

Τελευταία ενημέρωση Πέμπτη, 21 Μάιος 2015