Κυριακή, 16 Μαΐου 2021
greek italian
Πρεσβεία της Ελλάδος στη Ρώμη
Αρχική arrow Πρεσβεία της Ελλάδος στη Ρώμη arrow Νέα arrow COVID 19. Ανακοίνωση Δευτέρας 5 Απριλίου 2021

COVID 19. Ανακοίνωση Δευτέρας 5 Απριλίου 2021

Δευτέρα, 05 Απριλίου 2021

Η Πρεσβεία της Ελλάδος στη Ρώμη γνωστοποιεί ότι, κατόπιν σχετικής απόφασης της Ιταλικής Κυβέρνησης, όσοι σκοπεύουν να εισέλθουν στην Ιταλία έως και τις 30.04.2021, έχοντας διαμείνει ή πραγματοποιήσει διέλευση (transit) από την Ελλάδα εντός των προηγούμενων 14 ημερών από την ημερομηνία άφιξής τους στην Ιταλία, οφείλουν:

-να είναι εφοδιασμένοι, κατά την επιβίβαση τους σε μέσο μεταφοράς, με αρνητικό αποτέλεσμα μοριακής εξέτασης ή εξέτασης αντιγόνων CoVID-19, με τη μέθοδο του επιχρίσματος, η οποία πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί εντός 48 ωρών πριν την προβλεπόμενη είσοδο στην Ιταλία

-να υποβάλλονται σε 5ήμερη αυτοαπομόνωση και παρακολούθηση (quarantena) και μετά  το πέρας του παραπάνω διαστήματος να υποβάλλονται εκ νέου σε μοριακή εξέταση ή εξέταση αντιγόνων CoVID-19.

Τα ως άνω αναφερόμενα μέτρα δεν ισχύουν για όσους:

- πραγματοποιούν διέλευση από την Ιταλία (transit) με ιδιωτικό όχημα, και τελικό προορισμό άλλες ευρωπαϊκές χώρες, εφόσον δεν υπερβαίνουν τις 36 ώρες. Πριν την εκπνοή των 36 ωρών θα πρέπει να αναχωρήσουν από την ιταλική επικράτεια, διαφορετικά θα υποβληθούν σε 14ήμερη αυτοαπομόνωση και παρακολούθηση.

- εισέρχονται στην Ιταλία για χρονικό διάστημα μικρότερο των 120 ωρών, για αποδεδειγμένους λόγους εργασίας, υγείας ή επιτακτική ανάγκη, με την υποχρέωση, πριν την εκπνοή των 120 ωρών να αναχωρήσουν από την ιταλική επικράτεια, διαφορετικά θα υποβληθούν σε 14ήμερη αυτοαπομόνωση και παρακολούθηση.

Σε κάθε περίπτωση υφίσταται η υποχρέωση συμπλήρωσης 2 εντύπων:

(α) υπεύθυνης δήλωσης (autodichiarazione), η οποία μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα  https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/03/modulo_rientro_sintetico_05_marzo_2021_eng_.pdf

(β) ειδικού διαδικτυακού εντύπου εντοπισμού επιβατών (Passenger Locator Form-PLF) τουλάχιστον 24 ώρες πριν την αναχώρηση από την Ελλάδα, το οποίο μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα  https://travel.gov.gr

Σχετική πληροφόρηση έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα  http://www.viaggiaresicuri.it/country/GRC του Ιταλικού Υπουργείου Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας.