Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2018
greek italian
Πρεσβεία της Ελλάδος στη Ρώμη
Αρχική arrow Πρεσβεία της Ελλάδος στη Ρώμη arrow Νέα arrow Προκήρυξη θέσεων για πρακτική άσκηση φοιτητών σε αρχές του εξωτερικού για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Προκήρυξη θέσεων για πρακτική άσκηση φοιτητών σε αρχές του εξωτερικού για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Πέμπτη, 28 Σεπτέμβριος 2017

Παραθέτουμε κείμενο προκήρυξης θέσεων για πρακτική άσκηση φοιτητών σε αρχές του εξωτερικού για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 και ενημερώνουμε ότι στην Πρεσβεία της Ρώμης κατά το εν λόγω διάστημα θα γίνουν δεκτοί οκτώ φοιτητές, ήτοι δύο ανά τρίμηνο. Οι θέσεις αφορούν σε πρακτική άσκηση στα πλαίσια του ERASMUS+ είτε σε εθελοντική βάση. Διευκρινίζεται ότι οι εκτός ERASMUS+ αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από συστατική επιστολή ενός τουλάχιστον καθηγητή του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος που φοιτά ο ενδιαφερόμενος.

Τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα για τις θέσεις στην Πρεσβεία της Ρώμης είναι: Φοίτηση σε Νομική Σχολή ή σε Σχολή Διεθνών Σχέσεων, πολύ καλή γνώση της ιταλικής και της ελληνικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά). Συνεκτιμάται η γνώση της αγγλικής γλώσσας και η γνώση Η/Υ.

Οι φοιτητές ή φοιτήτριες που θα προταθούν από τα Ιδρύματά τους, θα πρέπει να επικοινωνούν με την Πρεσβεία Ρώμης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση με κοινοποίηση στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών , σημειώνοντας και τη χρονική περίοδο που τους ενδιαφέρει.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ

1.    To Υπουργείο Εξωτερικών γνωστοποιεί τις κατωτέρω θέσεις σε Πρεσβείες, Μόνιμες Αντιπροσωπείες, Προξενικές Αρχές, καθώς και Γραφεία Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων όπου υπάρχει η δυνατότητα φοιτητές ή φοιτήτριες να κάνουν πρακτική άσκηση. Ο πίνακας αυτός έχει διαβιβασθεί στο ΙΚΥ, το οποίο και θα ενημερώσει όλα τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας.

2.    Οι φοιτητές ή φοιτήτριες που θα προταθούν από τα Ιδρύματά τους, πρέπει να έρχονται σε επαφή με την Αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας που τους ενδιαφέρει μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας (στοιχεία επικοινωνίας των Αρχών της Ελλάδος στο εξωτερικό), την οποία θα πρέπει να κοινοποιούν και στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών ( ), σημειώνοντας και τη χρονική περίοδο που τους ενδιαφέρει.

3.    Έκαστη Αρχή, σε συντονισμό και συνεννόηση με την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, θα επιλέγει κατόπιν συνέντευξης (και μέσω skype) τα ονόματα των φοιτητών που μπορούν να κάνουν την πρακτική τους άσκηση σε αυτή.

4.    Εάν η πρακτική άσκηση εντάσσεται στο πρόγραμμα ERASMUS+, χορηγείται από την Αρχή το προβλεπόμενο από αυτό "Letter of Acceptance".

5.    Εάν η πρακτική άσκηση διενεργηθεί εκτός ERASMUS+, με την προϋπόθεση πάντοτε ότι το Ίδρυμα στο οποίο φοιτά έχει επιλέξει προς τούτο τον/την  φοιτητή/φοιτήτρια, ή σε χώρες που δεν καλύπτονται από το πρόγραμμα ERASMUS+, η χορήγηση του "Letter of Acceptance" παρέλκει.

6.    Έλληνες φοιτητές Πανεπιστημίων του εξωτερικού μπορούν να ακολουθήσουν απευθείας τη διαδικασία της παραγράφου 2.

7.    Σε κάθε περίπτωση, όλοι οι φοιτητές θα πρέπει, προ της επιλογής τους από τις Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας, α) να παραιτούνται εγγράφως από κάθε οικονομική απαίτηση έναντι του Ελληνικού Δημοσίου και β) να μπορούν να αποδείξουν ότι είναι ασφαλισμένοι σε ασφαλιστικό φορέα για την περίπτωση ατυχήματος στον εργασιακό χώρο.

Προκήρυξη θέσεων για πρακτική άσκηση σε αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας

Συνδεθείτε μαζί μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο Twitter
You in Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση

RSS 2.0