Τρίτη, 18 Μαΐου 2021
Η Ελλάδα στην Αρμενία arrow Λοιπές Υπηρεσίεςarrow Τέλεση γάμου Έλληνα πολίτη στην Αρμενία

Τέλεση γάμου Έλληνα πολίτη στην Αρμενία

1. Πολιτικός γάμος στο Προξενείο τελείται μόνο μεταξύ Ελλήνων πολιτών ή μεταξύ Ελλήνων και πολιτών κ-μ ΕΕ. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
α) άδειες γάμου, οι οποίες εκδίδονται για από τον Δήμο εγγραφής στην Ελλάδα,
β) πιστοποιητικά γεννήσεων ή δελτία αστυνομικών ταυτοτήτων,
γ) δημοσίευση αναγγελίας γάμου σε εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας στην Ελλάδα.
Στο Προξενείο δεν τελούνται γάμοι μεταξύ Ελλήνων και Αρμένιων πολιτών, ούτε συνάπτονται Σύμφωνα Συμβίωσης μεταξύ Ελλήνων και Αρμένιων πολιτών.

2. Εφόσον ο Έλληνας πολίτης επιθυμεί την καταχώρηση του γάμου του στην Ελλάδα, θα πρέπει να προβεί στα εξής:
α) να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με το Προξενείο για να κλείσει ραντεβού,
β) να προσέλθει στο Προξενείο, εντός 40 ημερών από την ημερομηνία τέλεσης του γάμου, μαζί με τον/την σύζυγο, για να υποβάλει σχετική αίτηση,
γ) να προσκομίσει τη ληξιαρχική πράξη γάμου από τις Αρχές της Αρμενίας, η οποία θα πρέπει να επικυρωθεί με σφραγίδα APOSTILLE από την αρμόδια υπηρεσία της Αρμενίας και να μεταφραστεί στα Ελληνικά. Η μετάφραση μπορεί να γίνει και εκτός Προξενείου.
δ) Οι σύζυγοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους και τις ταυτότητες ή τα διαβατήριά τους.

3. Μετά την καταχώρηση του γάμου στο βιβλίο του Προξενείου, η σχετική πράξη θα αποσταλεί ταχυδρομικά προς το Ειδικό Ληξιαρχείο στην Ελλάδα. Οι  σύζυγοι έχουν τη δυνατότητα να παραλάβουν οι ίδιοι τη ληξιαρχική πράξη του Προξενείου και να την καταθέσουν στο Ειδικό Ληξιαρχείο προκειμένου να μειωθεί ο χρόνος της όλης διαδικασίας.

4. Το κόστος για την δήλωση του γάμου στο Προξενείο ανέρχεται στα 10 Ευρώ για το πρωτότυπο και 10 Ευρώ για κάθε αντίγραφο. Τυχόν καθυστερήσεις στην υποβολή της δήλωσης γάμου επιφέρουν πρόστιμα.

Τελευταία ενημέρωση Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2020