Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018
Η Ελλάδα στη Χιλή arrow Θεωρήσεις Εισόδουarrow Θέλω να σπουδάσω ή/και να εργαστώ στην Ελλάδα (Εθνική Θεώρηση)

Θέλω να σπουδάσω ή/και να εργαστώ στην Ελλάδα (Εθνική Θεώρηση)

Αν θέλετε να ταξιδέψετε στην Ελλάδα για σπουδές ή να εργαστείτε στην Ελλάδα χρειάζεστε Θεώρηση Μακράς διάρκειας

Η Θεώρηση Μακράς διάρκειας (Εθνική θεώρηση−Visa D) χορηγείται σε πολίτες τρίτων χωρών για τη διαμονή τους στην Ελλάδα για διάστημα που υπερβαίνει τις 90 ημέρες και μπορεί να ανέλθει έως τις 365 ημέρες,

Για να υποβάλετε αίτηση για θεώρηση εισόδου μακράς διάρκειας, πρέπει να παρουσιαστείτε αυτοπροσώπως στο Προξενικό Γραφείο και να δώσετε συνέντευξη ώστε να διαπιστωθεί ο σκοπός εισόδου και παραμονής σας στην Ελλάδα.

ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

• πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για εθνική θεώρηση μακράς διάρκειας, συνοδευόμενο από μία πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία Κατεβάστε δωρεάν το έντυπο αίτησης εδώ

διαβατήριο που πληροί τα ακόλουθα κριτήρια: α) η ισχύς του εκτείνεται τουλάχιστον τρεις μήνες μετά την προβλεπόμενη ημερομηνία αναχώρησης από την Ελλάδα  β) περιέχει τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και  γ) εκδόθηκε εντός της προηγούμενης δεκαετίας.

πιστοποιητικό ποινικού μητρώου των αρχών της Χιλής. Στην περίπτωση που είστε υπήκοος άλλης χώρας εκτός Χιλής, το Προξενικό Γραφείο μπορεί να σας ζητήσει επιπλέον ποινικό μητρώο εκδοθέν από τη χώρα υπηκοότητάς σας

ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το οποίο προκύπτει ότι δεν πάσχετε από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Κατεβάστε δωρεάν το υπόδειγμα του πιστοποιητικού εδώ

ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη χορηγούμενη θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, για επείγουσα ιατροφαρμακευτική φροντίδα ή/ και έκτακτη νοσοκομειακή περίθαλψη.

• να καταβάλετε τα απαιτούμενα τέλη. Για να ενημερωθείτε για τα απαιτούμενα τέλη, επικοινωνήστε με το Προξενικό Γραφείο. Σημείωνεται ότι, πλην ειδικών περιπτώσεων, κατά κανόνα το κόστος της εθνικής θεώρησης ανέρχεται σε 180 ευρώ και σε 90 ευρώ για τους φοιτητές

• Ανάλογα με το σκοπό του ταξιδιού σας το Προξενικό Γραφείο θα σας ζητήσει μια σειρά από ειδικά δικαιολογητικά. Για να ενημερωθείτε για τα ειδικά δικαιολογητικά, επικοινωνήστε με το Προξενικό Γραφείο. Επίσης μπορείτε να συμβουλευτείτε το Μεταναστευτικό Κώδικα καθώς και τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση (διατίθενται μόνο στα ελληνικά)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η θεώρηση μακράς διάρκειας δεν αρκεί για να παραμείνετε νόμιμα στην Ελλάδα. Ανάλογα με την περίπτωση μπορεί να χρειαστείτε, με την άφιξή σας στην Ελλάδα, να υποβάλετε αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ

-    Έντυπο αίτησης για θεώρηση μακράς διάρκειας (δωρεάν)
-    Υπόδειγμα ιατρικού πιστοποιητικού (δωρεάν)
-    Κώδικας Μετανάστευσης
-    Εγχειρίδιο εφαρμογής Κώδικα Μετανάστευσης

Για ραντεβού, επικοινωνήστε με το Προξενικό Γραφείο εδώ.

Συνδεθείτε μαζί μας στο facebook

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση