Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2018

Επικυρώσεις

Το Γενικό Προξενείο επικυρώνει το γνήσιο των υπογραφών των Ελλήνων υπηκόων αλλά και αλλοδαπών (π.χ. σε Υπεύθυνες Δηλώσεις, Πιστοποιητικά εν ζωής για το Ι.Κ.Α., εξουσιοδοτήσεις, κ.α.) όπως επίσης και των αρμοδίων υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος (ατελώς) και του Υπουργείο Εξωτερικών της Αιγύπτου (20ευρώ-πληρώνεται σε Αιγυπτιακές Λίρες).

Για τους Έλληνες υπηκόους η επικύρωση του γνησίου της υπογραφής είναι 10ευρώ (πληρώνεται σε Αιγυπτιακές Λίρες) και για τους αλλοδαπούς είναι 20ευρώ (πληρώνεται σε Αιγυπτιακές Λίρες).

Τελευταία ενημέρωση Δευτέρα, 31 Δεκέμβριος 2012
Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση