Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018
Επικοινωνία
Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στον ICAO - Permanent Representation of Greece to the ICAO
Διεύθυνση 999 Robert-Bourassa Boulevard, Suite 7.30, Montréal, Québec,
Canada, H3C 5J9
 
Τηλέφωνο +1514 9546100
Fax +1514 9546108
misc Working hours: Monday-Friday 9.00-17.00 (Greece time : 16.00-23.00, Time difference -7h)

Στείλτε ένα μήνυμα email σε αυτή την επαφή:


Προαιρετικά επιλέξτε:
Κωδικός ασφαλείας: Συλλαβισμός Συλλαβισμός


Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση