Sunday, 25 February 2018
Greece in Romania arrow Embassy Newsarrow Anunţ privind scoaterea la concurs a unui post de secretar/ă cu contract pe perioadă de timp determinată de doi ani la Ambasada Greciei la Bucureşti

Anunţ privind scoaterea la concurs a unui post de secretar/ă cu contract pe perioadă de timp determinată de doi ani la Ambasada Greciei la Bucureşti

Wednesday, 16 November 2016

AMBASADA REPUBLICII ELENE LA BUCUREŞTI

Având în vedere:

1. Prevederile art. 149 privind organizarea Ministerului de Externe, care a fost validat prin primul articol al deciziei N. 3566/2007 „Amendarea Codului privind organizarea Ministerului de Externe” (A’ 117)
2. Documentul A.Π.Π/ 10ΙΓ/ΑΠ 51420 din 10/11/2016 al direcţiei ΣΤ1 Direcţia Personal şi Organizare Administrativă a Ministerului de Externe.

Scoate la concurs postul de Secretară/Secretar la Ambasada Greciei de la Bucureşti cu contract de muncă pe perioada determinată de doi ani.

Candidatul va trebui:

a)  Sa fi împlinit vârsta de 21 de ani şi nu fi depăşit vârsta de 60 de ani. Este luată în considerare ziua de 1 ianuarie pentur limita inferioară şi ziua de 31 decembrie pentru limita superioară,
b) Să aibă o stare de sănătate care să-i permită desfăşurarea activităţilor specifice funcţiei,
c)  Să-şi fi îndeplinit obligaţiile privind stagiul militar sau să fie scutit legal (pentru candidaţii de sex masculin)
d)  Să fie absolvent de studii medii
e) Să aibă excelente abilităţi de scriere şi comunicare în limbile greacă şi engleză. Se va ţine cont şi de cunoştinţele de limbă română.
f)  Să aibă abilităţi organizatorice şi abilităţi necesare activităţii de secretariat
g) Să aibă cunoştinţe operare PC (Word, Windows, Excel)

Candidaţii vor trebui să depună cererile (în persoană sau prin împuternicire către o terţă parte) sau să fie transmise prin poştă cu scrisoare recomandată care să indice faptul că priveşte „Postul de secretară la Ambasada Greciei la Bucureşti” (Blv Pache Protopopescu 1-3, Sector 2, Bucureşti 021403) în atenţia Doamnei Voutsadaki, până Luni, 12 Decembrie 2016.

Dovada faptului că cererea a fost transmisă la timp prin poştă se face prin ştampila oficiului poştal.

Cererea de participare – declaraţie pe proprie răspundere necesară în baza articolului 8 al legii 1599/1986 (A’ 75) şi neconcordanţa celor declarate se sancţionează conform regulamentelor în vigoare.

Împreună cu cererea de participare este necesar a se depunde şi următoarele acte:

A. Fotografie recentă tip buletin sau paşaport, cu numele, prenumele şi semnătura pe spatele fotografiei.
B. Copie legalizată a cărţii de identitate, sau, în lipsa acesteia, copii după paginile relevante din paşaport.
C. Curriculum Vitae
D. Copie legalizată sau originialul diplomei de absolvire a liceului cu bacalaureat.

Candidatul trebuie să ataşeze cererii prezentate toate documentele in copie legalizată sau în original. Toate actele depuse în vederea înscrierii trebuie să fie emise până la data la care expiră perioada de depunere a cererilor şi nu vor fi acceptate după expirarea timpului acordat depunerii cererilor.

După alegerea candidatului, Direcţia Personal a Ministerului de Externe va demara procedura de emitere a unui Ordin de Ministru comun al Ministrilor de Externe şi de Finanţe în vederea angajării.

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Top