Δευτέρα, 23 Απριλίου 2018

Εμπορικές σχέσεις

Το διμερές εμπόριο Ελλάδας-Φινλανδίας το 2015 παρουσίασε αύξηση έναντι του 2014 προσεγγίζοντας τα 300 εκατ. Ευρώ, ενώ παρέμεινε για μια ακόμα χρονιά πλεονασματικό για τη χώρα μας.

Συγκεκριμένα οι εξαγωγές της Φινλανδίας προς την Ελλάδα το 2015 ανήλθαν σε 106.539.410 Ευρώ έναντι 115.816.608 Ευρώ το 2014 μείωση 8,7%,  ενώ οι εισαγωγές σε 183.159.867 Ευρώ έναντι 165.928.146 Ευρώ αύξηση 9,9%. Το ελληνικό εξαγωγικό εμπόριο στη Φινλανδία εντοπίζεται κυρίως σε προϊόντα σιδήρου, τρόφιμα (κυρίως επεξεργασμένα φρούτα και λαχανικά), δέρματα και γούνες, προϊόντα καπνού και φάρμακα. Την μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν οι εξαγωγές στα φάρμακα 45%, στα καλλυντικά 122,5%, στα προϊόντα από μη σιδηρούχα μέταλλα 106%, στα γαλακτοκομικά προϊόντα 27%, στα προϊόντα καπνού 11,5 %, στα ηλεκτρικά μηχανήματα και συσκευές 25% και στα είδη ένδυσης 58%. Τέλος, σημαντική μείωση παρουσίασαν οι εξαγωγές στα προϊόντα σιδήρου και ατσαλιού, στα δέρματα και τις γούνες καθώς και το ελαιόλαδο. Η Φινλανδία προωθεί κυρίως  προς την Ελλάδα ξυλεία και τα υποπροϊόντα αυτής, καθώς και βιομηχανικά, οπτικοακουστικά και τηλεπικοινωνιακά μηχανήματα.

Το 2015 η Πρεσβεία δέχθηκε περίπου 60 αιτήματα για παροχή πληροφοριών αναφορικά με τις δυνατότητες ελληνικών εξαγωγών στη Φινλανδία. Το ήμισυ των αιτημάτων αφορούσε στα τρόφιμα και το ελαιόλαδο, ενώ ικανός αριθμός αιτημάτων αφορούσε τα δομικά υλικά, τα είδη ρουχισμού, τα φάρμακα και παρα-φαρμακευτικά σκευάσματα καθώς και τα καλλυντικά.

(Τα ανωτέρω στοιχεία ανανεώνονται ετησίως)

Τελευταία ενημέρωση Παρασκευή, 05 Αύγουστος 2016
Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Σύνδεσμος Ελλήνων Φινλανδίας
Φινλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών

Ομοσπονδία των Φινλανδο-Ελληνικών Συνδέσμων (Στα Φινλανδικά)GreekNewsAgenda

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση