Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018
Η Ελλάδα στην Φινλανδία arrow Λοιπές Υπηρεσίεςarrow Προσωρινό ταξιδιωτικό έγγραφο

Προσωρινό ταξιδιωτικό έγγραφο

Χορηγείται για επιστροφή στην Ελλάδα σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν απώλεια / κλοπή / καταστροφή διαβατηρίου ή δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή σε άλλες εξαιρετικές περιπτώσεις ανωτέρας βίας (θάνατος, δυστύχημα, σοβαρή ασθένεια).

Επισημαίνεται ότι δεν εκδίδονται ταξιδιωτικά έγγραφα στην περίπτωση λήξης διαβατηρίου και μη έγκαιρης έκδοσης νέου.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση
2. Δύο φωτογραφίες
3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή πιστοποιητικό εγγραφής σε δημοτολόγιο.

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν διαθέτει Α.Δ.Τ. ή το έχει απολέσει, πρέπει να προσέλθει με ένα μάρτυρα (ενήλικο κάτοχο έγκυρου διαβατηρίου/ταυτότητας), ο οποίος θα βεβαιώσει την ταυτοπροσωπία του ενδιαφερομένου.

Εάν το προσωρινό ταξιδιωτικό έγγραφο ζητείται λόγω απώλειας ή κλοπής διαβατηρίου, υποβάλλονται επιπλέον:
4. Βεβαίωση της πλησιέστερης αστυνομικής Αρχής ότι υπεβλήθη δήλωση απώλειας ή κλοπής στην εν λόγω αστυνομική Αρχή.
5. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν.1599/1986 για τον τόπο, τον χρόνο και τις συνθήκες απώλειας ή κλοπής του διαβατηρίου.

Τελευταία ενημέρωση Τετάρτη, 08 Μάρτιος 2017
Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Σύνδεσμος Ελλήνων Φινλανδίας
Φινλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών

Ομοσπονδία των Φινλανδο-Ελληνικών Συνδέσμων (Στα Φινλανδικά)GreekNewsAgenda

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση