Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018
Η Ελλάδα στην Φινλανδία arrow Λοιπές Υπηρεσίεςarrow Συλλήψεις, Προανακρίσεις, Κρατήσεις, Φυλακίσεις Ελλήνων στο εξωτερικό

Συλλήψεις, Προανακρίσεις, Κρατήσεις, Φυλακίσεις Ελλήνων στο εξωτερικό


Αφ’ ης στιγμής Αρχή μας ενημερωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο περί σύλληψης ή άλλων προανακριτικών πράξεων σε βάρος Ελλήνων υπηκόων επιδιώκει κατ’ αρχάς την επικοινωνία μαζί τους ή με τις αστυνομικές/δικαστικές αρχές προκειμένου να πληροφορηθεί τα ακριβή περιστατικά και να ενημερώσει αντίστοιχα τους οικείους.
Βασική επιδίωξη του Προξενικού Γραφείου είναι η καλή μεταχείριση των συλληφθέντων εκ μέρους των αρχών της Φινλανδίας και επιπρόσθετα η τήρηση όλων των δικονομικών προϋποθέσεων της προδικασίας και ειδικότερα ο διορισμός συνηγόρου υπεράσπισης και η παροχή διερμηνείας.

Εφόσον ανακριτικές ή δικαστικές αρχές Φινλανδίας επιβάλλουν προσωρινή κράτηση ή φυλάκιση, Αρχή μας επικοινωνεί τηλεφωνικά ή επισκέπτεται κατόπιν έγκρισης Ε3 Δ/νσης ΥΠΕΞ, τους Έλληνες υπηκόους και ανάλογα με τις επιθυμίες τους ενημερώνει και τους οικείους.

Σημειώνεται τέλος ότι η Ελλάδα και η Φινλανδία έχουν κυρώσει τη Σύμβαση του Στρασβούργου για τη μεταφορά καταδίκων (Ν. 1708/87) και επομένως οι κρατούμενοι δύνανται να αιτηθούν την έκτιση του υπολοίπου της ποινής τους στην Ελλάδα, εφόσον βέβαια πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 3 της ως άνω Σύμβασης.

Τελευταία ενημέρωση Παρασκευή, 23 Οκτώβριος 2015
Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Σύνδεσμος Ελλήνων Φινλανδίας
Φινλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών

Ομοσπονδία των Φινλανδο-Ελληνικών Συνδέσμων (Στα Φινλανδικά)GreekNewsAgenda

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση