Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018

Διαβατήρια

Η έκδοση διαβατηρίων πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και ειδικότερα τη Διεύθυνση Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας (Χίου 8, Καισαριανή, T.K. 161 21, τηλ. 210 7298000).


Για την έκδοση νέου διαβατηρίου, οι Αρχές μας στο εξωτερικό παραλαμβάνουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία αποστέλλονται στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών.

Για να ενημερωθείτε για το στάδιο επεξεργασίας της υποβληθείσας αίτησής σας πατήστε εδώ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ

Υποχρεωτική η αυτοπρόσωπη παρουσία των αιτούντων

Για ανήλικες (κάτω των 18 ετών) υποχρεωτική η παρουσία και των δύο γονέων για να υπογράψουν την συνημμένη αίτηση διαβατηρίου.

Το κόστος διαβατηρίου για αιτούντες κάτω των δεκατεσσάρων ετών είναι τριακόσια εξήντα οκτώ Shekel (368 nis).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
Α. Αίτηση η οποία  παρέχεται από το Προξενικό Γραφείο.
Β. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης  το οποίο το ζητά το Προξενικό Γραφείο αυτεπάγγελτα από τις Ελληνικές Αρχές.
Γ. Δύο (2)  ειδικές φωτογραφίες  για ελληνικό διαβατήριο (φωτογραφείο Linof, οδός IBN Gvirol αρ. 12, Τελ Αβίβ, βρίσκεται δύο τετράγωνα μακριά από την Ελληνική Πρεσβεία), παρακαλείσθε να τονίζεται  στον φωτογράφο ότι τις χρειάζεσθε για ελληνικό διαβατήριο.
Δ. Φωτοαντίγραφο του ισραηλινού ή άλλου αλλοδαπού διαβατηρίου, εφόσον υπάρχει.
Ε. Φωτοαντίγραφο ελληνικού (το οποίο μπορεί να έχει λήξει ή και να βρίσκεται ακόμη σε ισχύ) διαβατηρίου, εφόσον υπάρχει.
Στ. Τετρακόσια  είκοσι δύο Shekel (422 NIS) σε μετρητά.
Παρακαλείσθε να επικοινωνείτε εγκαίρως με το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας μας, όσον αφορά  έκδοση ή ανανέωση του διαβατηρίου σας.

Τελευταία ενημέρωση Τετάρτη, 26 Μάρτιος 2014
Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση