Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2018
Η Ελλάδα στο Ισραήλ
3, Daniel Frisch
Tel Aviv, P.O.Box 64731
Israel
+9723 6953060, 6094981
+9723 6951329