Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης Γ.Π. Ιεροσολύμων για Έλληνες που βρίσκονται στη Γάζα:   (00972) 528650455 - Τηλέφωνα Ακολούθου Υπηρεσίας Yπ.Εξ.: 210 3681730, 210 3681259

Πληρεξούσια

Για τη σύνταξη πληρεξουσίου ο εντολέας οφείλει να έχει την απαιτούμενη νομική ικανότητα, δηλαδή να έχει συνείδηση των πράξεών του και να είναι άνω των 18 ετών. Με το πληρεξούσιο ο εντολέας διορίζει και αποκαθιστά ειδικό αυτού πληρεξούσιο, αντιπρόσωπο και αντίκλητο πρόσωπο της εμπιστοσύνης του προκειμένου να τελέσει αντ’ αυτού διάφορες νόμιμες πράξεις.

Για τη σύνταξη πληρεξουσίου απαιτείται:
- Η αυτοπρόσωπη παρουσία του εντολέως.
- Προσκόμιση ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Προς αποφυγή λαθών, παρακαλούμε όπως τα κείμενα των πληρεξουσίων μάς αποστέλλονται εκ των προτέρων στην ηλεκτρονική διεύθυνση

Στην περίπτωση που ο εντολέας δεν γνωρίζει την ελληνική γλώσσα, απαιτείται η συνδρομή μεταφραστή ή/και διερμηνέως, ο οποίος συνυπογράφει το πληρεξούσιο. Το μεταφραστικό κόστος καταβάλλεται απευθείας στον μεταφραστή.

Τελευταία ενημέρωση Παρασκευή, 31 Μάιος 2013
Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση