Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2019

Πολιτικές Σχέσεις

Οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας - Ιορδανίας ευρίσκονται σε πολύ καλό επίπεδο. Η Ελλάδα και η Ιορδανία, συμμερίζονται τις αρχές της εφαρμογής των κανόνων του διεθνούς δικαίου και της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών, στη βάση των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών.

Οι δύο χώρες έχουν μια μακρά ιστορία αρμονικής συνεργασίας τόσο σε διμερές, όσο και σε πολυμερές επίπεδο, στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και της Ευρω-μεσογειακής συνεργασίας, καθώς και στο πλαίσιο των σχέσεων της Ιορδανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Επιπλέον, η σταθερή θέση της Ελλάδος υπέρ μίας δίκαιης, συνολικής και μόνιμης λύσης στο Μεσανατολικό, που αποτελεί μείζον θέμα εξωτερικής πολιτικής της Ιορδανίας, τόσο λόγω της γεωγραφικής της θέσης, όσο και λόγω του μεγάλου αριθμού των Παλαιστινιακής καταγωγής Ιορδανών που διαβιούν στη χώρα, συμβάλλει στη διατήρηση των σχέσεων φιλίας των δύο χωρών.