Τετάρτη, 24 Απριλίου 2019
Η Ελλάδα στο Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας arrow Νέα της Πρεσβείαςarrow Ανακοίνωση προγράμματος υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2018/19

Ανακοίνωση προγράμματος υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2018/19

Τρίτη, 26 Ιούνιος 2018

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας ανακοινώνει τη χορήγηση υποτροφιών σε αλλοδαπούς - αλλογενείς και ομογενείς για το ακαδημαϊκό έτος 2017/2018.

Οι αιτήσεις που αφορούν την Ιορδανία θα πρέπει να υποβληθούν μέσω της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Αμμάν έως τις 25 Ιουλίου 2017.

Επισημαίνεται ότι:

• Οι υποτροφίες δεν χορηγούνται (α) σε όσους έχουν συμβατική σχέση με το Ελληνικό Δημόσιο και (β) για σπουδές Θεολογίας και Καλών Τεχνών.

• Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18o έτος ηλικίας, προ της 1ης Οκτωβρίου 2017.

• Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί υπότροφοι θα πρέπει έχουν γίνει ήδη δεκτοί σε συγκεκριμένο μεταπτυχιακό τμήμα ή  για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, να προσκομίσουν δε σχετική βεβαίωση.

• Οι υποψήφιοι για το Τμήμα Ξένων Γλωσσών - Μεταφράσεως και Διερμηνείας Ιονίου Πανεπιστημίου θα πρέπει να δηλώνουν δυο τουλάχιστον - μεταξύ Αγγλικής, Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας - ξένες γλώσσες, τις οποίες θα κατέχουν.

• Οι διαθέτοντες βεβαίωση Ελληνομάθειας υποψήφιοι θα πρέπει να την καταθέσουν.

• Τα φωτοαντίγραφα όλων των δικαιολογητικών πρέπει να έχουν μεταφρασθεί επίσημα στην Ελληνική γλώσσα.

Έντυπα αιτήσεων και πληροφορίες εδώ:

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Υποτροφιών 2018-19

Scholarships of Undergraduate Studies 2018-19

Scholarships  of Postgraduate Studies 2018-19