Κυριακή, 25 Μαρτίου 2018

Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Παρασκευή, 26 Μάιος 2017

Η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Καζαχστάν προκηρύσσει μία (1) θέση επιτόπιου προσωπικού για διάστημα δύο (2) ετών, για την κάλυψη της θέσης Φύλακα - Θυρωρού της Πρεσβείας. Η αντιμισθία ορίζεται στα 406 ευρώ μηνιαίως.

Τα απαιτούμενα προσόντα για τους υποψηφίους είναι: α) Να είναι μόνιμοι κάτοικοι Καζαχστάν, β) Να κατέχουν πτυχίο δευτεροβάθμιας/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, γ) Να γνωρίζουν ρωσικά ή/και καζαχικά και αγγλικά - η γνώση ελληνικής θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν, δ) να διαθέτουν γνώσεις χειρισμού Η/Υ,  ε) να είναι τουλάχιστον 21 ετών και όχι μεγαλύτεροι από 60.

Παρακαλούμε για την αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: gremb.asτ@mfa.gr. Για πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο: 0077172563714.

Λήξη προκήρυξης : 10 Ιουνίου 2017.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση