Σάββατο, 17 Απριλίου 2021
Η Ελλάδα στο Καζαχστάν
109 Microdistrict Karaotkel 2
010000, Nur-Sultan
Kazakhstan
+77172 563714, 563755
+77172 563826