Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018
Η Ελλάδα στην Κένυα arrow Νέα της Πρεσβείαςarrow Αντίτιμο της θεώρησης Σένγκεν ορίζεται στα 6600 KES

Αντίτιμο της θεώρησης Σένγκεν ορίζεται στα 6600 KES

Τετάρτη, 02 Μάρτιος 2016

Αντίτιμο της θεώρησης Σένγκεν ορίζεται στα 6600 KES

Σας γνωρίζουμε ότι το αντίτιμο της θεώρησης Σένγκεν αυξήθηκε στα 6600 KES.

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

70 years UN

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση