Σάββατο, 17 Απριλίου 2021
Announcement The Embassy will remain closed on March 25, 2021 Announcement The Embassy will remain closed on March 25, 2021
Η Ελλάδα στην Κένυα
Kimathi Str., Nation Tower, 7th floor
(P.O.Box 30543-00100), Nairobi
Kenya
+25420 3340722, 3340744
+25420 2216044