Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018
Η Ελλάδα στην Κένυα arrow Λοιπές Υπηρεσίεςarrow Δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης προσωρινού ταξιδιωτικού εγγράφου για Έλληνες πολίτες (Laissez passer)

Δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης προσωρινού ταξιδιωτικού εγγράφου για Έλληνες πολίτες (Laissez passer)

Το προσωρινό ταξιδιωτικό έγγραφο χορηγείται αποκλειστικά από την εκάστοτε διπλωματική αρχή της Ελλάδος σε Έλληνες πολίτες για την επιστροφή τους στην Ελλάδα ή στη χώρα μονίμου διαμονής. Ο αιτών θα πρέπει να προσέλθει  ο ίδιος στην Πρεσβεία για την έκδοση του εγγράφου. Δεν υπάρχει κόστος υπηρεσίας.

Στη χορήγηση προσωρινών ταξιδιωτικών εγγράφων, τα επίτιμα προξενεία δύνανται να συνδράμουν με τη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών για Έλληνες πολίτες που βρίσκονται σε έδαφος αρμοδιότητάς τους. Κατόπιν τούτου, τα επίτιμα προξενεία αποστέλλουν τα δικαιολογητικά στην Πρεσβεία και, με την έκδοση του, το έγγραφο επιστρέφεται με εταιρεία ταχυμεταφορών, με έξοδα του αρμόδιου επίτιμου προξενείου. Μετά την υπογραφή του εγγράφου από τον ενδιαφερόμενο, αποστέλλεται αντίγραφο στην Πρεσβεία.

Το προσωρινό ταξιδιωτικό έγγραφο εκδίδεται μετά  από απώλεια ή κλοπή διαβατηρίου και στις εξής περιπτώσεις:
1.    αρωγή σε περιπτώσεις θανάτου,
2.    συνδρομή σε περιπτώσεις όπου ο πολίτης είναι σε κίνδυνο
3.    αντιμετώπιση δυσκολιών, ιδιαίτερα ως αποτέλεσμα δυστυχήματος ή σοβαρής ασθένειας

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση η οποία συμπληρώνεται στην Πρεσβεία
2. Δύο φωτογραφίες διαβατηρίου
3. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας 
4. Φωτοτυπία ληγμένου διαβατηρίου εάν υπάρχει
5. Πιστοποιητικό εγγραφής σε δημοτολόγιο
6. Κράτηση εισιτηρίου με αναγραφόμενο τελικό προορισμό την Ελλάδα ή τη χώρα μόνιμης διαμονής

Εάν το προσωρινό ταξιδιωτικό έγγραφο ζητείται λόγω απώλειας ή κλοπής διαβατηρίου, υποβάλλονται επιπλέον:
1. βεβαίωση της πλησιέστερης αστυνομικής Αρχής ότι υπεβλήθη δήλωση απώλειας ή κλοπής στην εν λόγω αστυνομική Αρχή.

2. υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν.1599/1986 για τον τόπο, τον χρόνο και τις συνθήκες απώλειας ή κλοπής του διαβατηρίου.

Εξαιτίας της συχνής καθυστέρησης στις ταχυδρομικές υπηρεσίες, καλούμε τα επιτίμα προξενεία να υπολογίσουν τουλάχιστον 2-3 εβδομάδες μέχρις ότου να φτάσει  το προσωρινό ταξιδιωτικό έγγραφο.

Τελευταία ενημέρωση Πέμπτη, 12 Μάρτιος 2015
Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

70 years UN

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση