Δευτέρα, 23 Απριλίου 2018
Η Ελλάδα στη Μάλτα arrow Λοιπές Υπηρεσίεςarrow Επικυρώσεις Γνησίου Υπογραφής

Επικυρώσεις Γνησίου Υπογραφής

Επικυρώσεις Γνησίου Υπογραφής
σε εξουσιοδότηση ή υπεύθυνη Δήλωση (Ν.1599/1986)

Α.- Προβλεπόμενα:

  • Η επικύρωση πραγματοποιείται άμεσα στο Προξενικό Τμήμα της Πρεσβείας, κατά τη διάρκεια των εργασίμων ημερών και ωρών (09:30 – 14:30)  και το κόστος ανέρχεται σε  10 Ευρώ για Έλληνες πολίτες και σε 20 Ευρώ για αλλοδαπούς.
  • Αυτοπρόσωπη Παρουσία: Oι ενδιαφερόμενοι να υπογράψουν στο Προξενικό Γραφείο, ενώπιον του αρμοδίου υπαλλήλου, προσκομίζοντες αποδεικτικό των ταυτολογικών τους στοιχείων (Διαβατήριο -Ταυτότητα.
  • Περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας προσέλευσης: θα πρέπει να υπάρξει συνεννόηση (τηλ. Πρεσβείας (+356-213.20.889) προκειμένου να εξετασθεί το ενδεχόμενο μετάβασης στελέχους του Προξενικού Γραφείου στον τόπο διαμονής της/του υπογράφοντος την Εξουσιοδότηση ή την Υπεύθυνση Δήλωση.
  • Η επικύρωση υπογραφής που έχει τεθεί σε προγενέστερο χρόνο, και όχι ενώπιον του αρμοδίου υπαλλήλου, ΔΕΝ είναι δυνατή.

Β.- Εντυπα:

  • Εντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης:  (άρθρο 8 Ν. 1599/1986): είναι δυνατό να αναζητηθεί στους παρακάτω συνδέσμους. (doc) (pdf)
  • Σχέδιο Εξουσιοδότησης:

Στους ενδιαφερόμενους εναπόκεται η σύνταξη του κειμένου της εξουσιοδότησης που επιθυμούν να υπογράψουν. Κάθε εξουσιοδότηση θα πρέπει περιλαμβάνει κατά τρόπο απόλυτα σαφή τα ταυτολογικά στοιχεία των εξουσιοδοτούντων καθώς και τα αντίστοιχα των εξουσιοδοτούμεων (Ονομα, Επώνυμο, Ημερ. Γέννησης, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, κλπ).

Η εξουσιοδότηση αποσκοπεί σε συνήθους φύσεως συγκεκριμένες συναλλαγές με αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, τράπεζες, παραλαβή αντικειμένων από τα ταχυδρομικά γραφεία της χώρας, κλπ, άλλως θα πρέπει συνταχθεί Πληρεξούσιο Εγγραφο

Ενδεικτικό Σχέδιο κειμένου εξουσιοδότησης: (doc)

Τελευταία ενημέρωση Δευτέρα, 16 Δεκέμβριος 2013
Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση