Σάββατο, 20 Ιουλίου 2019

Πολιτικές Σχέσεις

Οι σχέσεις της Ελλάδας με την Ολλανδία είναι καλές και καθορίζονται από την συμμετοχή των δύο χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ.  Από το 2003 έχει συσταθεί στη Βουλή των Ελλήνων κοινοβουλευτική ομάδα φιλίας Ελλάδος-Ολλανδίας.