Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2018

Ναυτιλιακές Υποθέσεις

Σε σχέση με τα ναυτιλιακά θέματα το Υπουργείο Εξωτερικών συνεννοείται και συνεργάζεται με τους ως ανω φορείς σε συγκεκριμένες περιπτώσεις:

  • Αφού λάβει σχετική ειδοποίηση, η Ε3 Διεύθυνση ενημερώνει τις Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας του ΥΠΕΞ προκειμένου να παράσχουν βοήθεια σε Έλληνες ναυτικούς και να μεριμνήσουν για τη διάσωσή τους σε περίπτωση ναυαγίου.
  • Μεριμνά μέσω των Αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας για τον επαναπατρισμό εγκαταλειμμένων Ελλήνων Ναυτικών σε συνεργασία με το ΥΕΝ.
  • Οι Προξενικές Αρχές είναι αρμόδιες για τη θεώρηση ναυτικών φυλλαδίων.
  • Οι Προξενικές Αρχές σε συνεργασία με την Ε3 Διεύθυνση του ΥΠΕΞ μεριμνούν για τη μεταφορά της σορού θανόντος Έλληνα  ναυτικού στο εξωτερικό.
  • Η Ε3 Διεύθυνση του ΥΠΕΞ ενημερώνει τις ξένες Διπλωματικές και Προξενικές Αρχές στην Ελλάδα για ναυτικούς των χωρών τους που υπηρετούν σε υπό ελληνική σημαία πλοία ή πλοία που βρίσκονται εντός των ορίων δικαιοδοσίας των Ελληνικών Προξενικών Αρχών σε περιπτώσεις ναυτικού ατυχήματος ή ναυαγίου.

Η Ε3 Διεύθυνση επίσης διαβιβάζει αιτήματα των Ελληνικών Αρχών στις αρμόδιες Αρχές των ξένων κρατών, όπως π.χ. εκθέσεις αναγκαστικής κατάσχεσης – πλειστηριασμού πλοίων.

Τελευταία ενημέρωση Τετάρτη, 22 Ιούλιος 2015
Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση