Τρίτη, 24 Απριλίου 2018

Επίδοση Δικογράφων


Αστικά και ποινικά δικόγραφα διαβιβιβάζονται για επίδοση από και προς τις ελληνικές αρμόδιες Δικαστικές Αρχές μέσω της Ε3 Διεύθυνσης του Υπουργείου Εξωτερικών και εν συνεχεία μέσω Προξενικών Αρχών της Ελλάδας από και προς τους ενδιαφερόμενους Έλληνες ή αλλοδαπούς πολίτες.

Ανωτέρω διαδικασία που αφορά διαβίβαση δικογράφων προς ενδιαφερόμενους διαμένοντες σε Νορβηγία λαμβάνει χώρα μέσω του Προξενικού Γραφείου της Ελληνικής Πρεσβείας στο Όσλο.

Σημειώνεται ότι, η παραλαβή του επιδιδομένου δικογράφου δεν είναι υποχρεωτική από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο.

Επίσης, ανάλογη  διαδικασία τηρείται και για επίδοση αλλοδαπών δικογράφων.

Τελευταία ενημέρωση Παρασκευή, 04 Σεπτέμβριος 2015
Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση