Πέμπτη, 19 Απριλίου 2018

Τελωνειακά

Τελωνειακά-Εκτελωνισμός αυτοκινήτου-Ωφειλές

Για θέματα εκτελωνισμού αυτοκινήτων, οι Έλληνες μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού απευθύνονται, μέσω των Προξενικών Αρχών και της Ε3 Δ/νσεις ΥΠΕΞ στην Ελλάδα, στο Υπουργείο Οικονομικών και ειδικότερα στα κατά τόπους αρμόδια Τελωνεία διαμονής τους στην Ελλάδα.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.

Για τακτοποίηση σχετικών ωφειλών προς το Δημόσιο Ελλήνων και αλλοδαπών πολιτών που διαμένουν στο εξωτερικό, τα σχετικά φορολογικά έγγραφα αποστέλλονται από τις επιμέρους Τελωνειακές Αρχές στην Ε3 Δ/νση του Υπουργείου Εξωτερικών και εν συνεχεία διαβιβάζονται στις Αρχές του Εξωτερικού προκειμένου να επιδοθούν στον οφειλέτη.

Τελευταία ενημέρωση Τρίτη, 21 Ιούλιος 2015
Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση