Κυριακή, 18 Απριλίου 2021

Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος

Επιτετραμμένος -
Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΑΣΕ
Γεώργιος Δασκαλόπουλος, Σύμβουλος Πρεσβείας Α΄

Τελευταία ενημέρωση Τρίτη, 02 Φεβρουαρίου 2021