Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018
Η Ελλάδα στο Περού arrow Νέα της Πρεσβείαςarrow Προκήρυξη πλήρωσης κενής θέσης οδηγού Πρεσβείας Λίμας.

Προκήρυξη πλήρωσης κενής θέσης οδηγού Πρεσβείας Λίμας.

Παρασκευή, 21 Οκτώβριος 2016

Προκηρύσσεται μία (1) θέση Οδηγού για την Πρεσβεία Λίμας. Οι ενδιαφερόμενοι, πέραν των απαιτούμενων προσόντων για τη θέση αυτή (δίπλωμα οδήγησης και γνώση αγγλικής) και όριο ηλικίας 21 έως 60 ετών, θα πρέπει να έχουν απαραιτήτως σχετική εμπειρία.
Οι τυχόν ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο (+51) 476 0798 από Δευτέρα εως Παρασκευή (9πμ-4.30μμ).

Join us on facebook

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση