Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018
Η Ελλάδα στο Περού arrow Λοιπές Υπηρεσίεςarrow Νέα Διατίμηση Προξενικών Τελών και Δικαιωμάτων

Νέα Διατίμηση Προξενικών Τελών και Δικαιωμάτων

Τετάρτη, 26 Φεβρουάριος 2014

Σας γνωρίζουμε ότι από 1 Μαρτίου 2014 ισχύει η νέα, τιμαριθμοποιημένη, Προξενική διατίμηση, όπως αναγράφεται στο Προεδρικό Διάταγμα 16/2014.

Join us on facebook

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση