Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2021

Πολιτικές Σχέσεις

Στάση της Ελλάδας

Η Ελλάδα δεν έχει αναγνωρίσει την ανεξαρτησία του Κοσόβου. Η πολιτική της Ελλάδος, ως χώρας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης , υπαγορεύεται από την επιδίωξη για διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή , καθώς και την ανάγκη για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, την προστασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και της θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς στο Κόσοβο. Στο πλαίσιο αυτό υπερψηφίσαμε το αίτημα του Κοσόβου για ένταξή του στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (EBRD) καθώς και σε διεθνείς οικονομικούς και περιφερειακούς οργανισμούς.

Υποστηρίζουμε τη διαδικασία διαλόγου μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινας, που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της ΕΕ, με βάση την πάγια πολιτική μας για ευρωπαϊκή και ευρωατλαντική ολοκλήρωση όλου του βαλκανικού χώρου. Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής κατέστη δυνατή η σύναψη της συμφωνίας των Βρυξελλών της 19ης Απριλίου 2013 που έδωσε σημαντική ώθηση στην ευρωπαϊκή  πορεία, τόσο της Σερβίας όσο και του Κοσόβου.


Η Ελλάδα εκπροσωπείται διπλωματικά στην Πρίστινα από το εκεί  Γραφείο Συνδέσμου.

Η συμμετοχή της Ελλάδας στη διεθνή παρουσία στο Κόσοβο


Η Ελλάδα συμμετέχει στη μη στρατιωτική αποστολή της ΕΕ (EULEX) καθώς και στην αποστολή του ΝΑΤΟ (KFOR) στο Κόσοβο.

Τελευταία ενημέρωση Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2014